Immunovervåking ved tykktarmskreft

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Analyse av immunceller i kolorektalsvulster har en høyere prediktiv verdi enn de vanligst brukte histopatologiske metoder.

Infiltrerende lymfocytter hemmer tumorvekst ved flere kreftformer. Lokal immunrespons i kolorektalsvulster synes dessuten å beskytte mot tidlig metastasering. Nå har forskerne bak dette funnet undersøkt forholdet mellom type, tetthet og lokalisering av immunceller og klinisk utfall ved kolorektalkreft (1).

Genomisk analyse og in situ-immunfarging ble utført på svulster fra henholdsvis 75 og 415 pasienter. Uttrykk av gener relatert til ervervet immunitet var omvendt korrelert med kreftresidiv. Svulster fra pasienter uten residiv hadde dessuten større tetthet av immunceller i tumors sentrum og invasiv kant enn hos pasienter med residiv.

– Dette er svært interessante funn, sier professor Bjarne Bogen ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Allerede i 1970 ble det postulert at immunsystemet kan oppdage og forkaste kreftceller. Det er bare når denne mekanismen svikter, at kreftcellene uhindret vokser og utvikler seg til klinisk kreft.

Immunovervåkingshypotesen er omstridt, men har vært støttet av observasjoner som at immundefekte eller immunsupprimerte pasienter har økt risiko for visse kreftformer. De siste årene er hypotesen betraktelig styrket. For det første ser det ut til at kreftceller ofte uttrykker nye eller større mengder antigener, og dette kan aktivere immunsystemet. For det andre har studier i mus, bl.a. utført av medarbeidere i mitt laboratorium, gitt vesentlig støtte til immunovervåkingshypotesen. Den aktuelle studien, som sannsynliggjør at T-celleresponser kan holde kolorektalkreft til en viss grad i sjakk, antyder at immunovervåking av kreft også skjer hos mennesket, sier Bogen.

Anbefalte artikler