Redaktøren svarer:

Charlotte Haug Om forfatteren

Hvorvidt Tidsskriftet er blitt «politisert» i det siste eller ikke, lar jeg ligge i denne omgang. Jeg har nylig behandlet spørsmålet på lederplass (1), og det er stadig diskusjoner om hvordan interessekonflikter bør oppgis, se for eksempel i Tidsskriftet nr. 18/2006 (2).

Vi lever i en tid med sterkere polarisering enn for noen år tilbake, men neppe med spesielt sterke meningsbrytninger historisk sett. Et raskt blikk på noen av for eksempel Karl Evangs innlegg i Tidsskriftet i 1930-årene vil gi en smakebit på toleranse for en krass tone og steile fronter i det medisinske miljø. Også politisk skjedde det viktige ting på den tiden som hadde betydning for hva slags verden man ønsket å leve i. Noen leger hadde for eksempel meninger om den politiske utviklingen i Tyskland i mellomkrigstiden. Var det galt? Mistet de dermed sin «objektivitet»? Eller var det verre å insistere på å forholde seg «nøytral»? Dette er for store spørsmål til at de kan behandles i denne spalten i et innlegg begrenset til 400 ord.

Jeg er imidlertid helt enig med Rolf Kirschner i at det er vesentlig at forfattere tar skjemaet for oppgitte interessekonflikter på alvor. Her blir forfatteren bedt om å oppgi alle interessekonflikter – ikke bare finansielle. Redaksjonen diskuterer kontinuerlig hvordan skjemaet bør utformes, men til sjuende og sist er det opp til den enkelte forfatter å gjøre opp med seg selv om det er noe leserne bør vite som ikke er umiddelbart klart – uten at det blir parodisk. Vi ønsker ikke noen utleverende selvbiografi knyttet til hver artikkel og hvert leserinnlegg, men relevante bindinger bør synliggjøres.

Det viktigste er å være åpen, konkret og tydelig. Jeg hadde for eksempel ønsket meg at Kirschner og dem han representerer i stedet for å snakke om «politisering» fortalte hva – konkret – de har reagert på og hva de ev. mener holdes skjult for dem og andre lesere. På samme måte ville det kanskje være av interesse for lesere å vite om Kirschner og andre har noen bindinger eller har hatt noen verv – nå eller tidligere – i de typer organisasjoner han nevner.

1

Haug C. Du må ikke tåle Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2503.

2

Reseland S. Oppgitte interessekonflikter Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2408.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler