Interessant om juks

Morten Harboe Om forfatteren
Artikkel

Nydal, Rune

Solberg, Berge

Juks, uredelighet og god forskning

100 s, tab, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2006. Pris NOK 150

ISBN 82-519-2140-6

Sudbø-saken var utgangspunktet for et seminar om juks, uredelighet og god forskning i Trondheim 17. mars 2006. Denne boken inneholder en introduksjon om gode forskningskulturer av Rune Nydal og Berge Solberg, sju innlegg fra seminaret og en kort presentasjon av forfatterne. At bakgrunnen var nye store saker med bruk av fabrikkerte data i Norge og internasjonalt, Hwang i stamcelleforskning og Schön i nanoteknologi, gjør diskusjonen desto mer aktuell og relevant.

Drøfting av forskningsetikk, det personlige ansvaret samt muligheter og begrensninger i forebyggende arbeid for å unngå uredelighet, har en sentral plass i teksten. Kunnskap om hva som er rett og galt er viktig, men ikke nok. Holdning og utvikling av en etisk bevissthet er sentralt, og dette styrkes når det inngår som integrert del av det praktiske arbeidet med metodikk og primærdata i aktive lokale forskningsgrupper. Omvendt har mangel på åpenhet i arbeidet vært en sentral komponent og forutsetning for utviklingen av forskningsjukset i de tre aktuelle sakene. Å fremme åpenhet er derfor et annet viktig virkemiddel i forebyggende arbeid.

Institusjonenes ansvar har vært fremhevet i vår norske debatt og har en viktig plass i boken. Flere innlegg drøfter hvordan sentrale trekk i vårt «universitets-industrielle kompleks», publiseringspresset og kampen om ressurser legger press på forskerne.

To innlegg gir fremstillingen en videre ramme enn ren juks og uredelighet. John-Arne Skolbekken kaller sitt fokus «forskningsformidlingens etikk» og viser klart og presist hvordan forskjellig fremstilling av de samme data kan gi helt forskjellige budskap. Her er fristelsene store, og de blir – ofte? – klart utnyttet i markedsføring.

Steinar Westins innlegg, Sanne svar på gale spørsmål, er meget tankevekkende. Han skriver om «hvordan rødvinen ble helsedrikk, og andre løgner». Svakheter i grunnlagsmaterialet var her grunnen til feilinformasjon som mange satte stor pris på. Han forteller også en fascinerende historie om øl. Nesten alt B-vitamin i ølgjær er i bunnfallet etter bryggingen, mens ølet nesten er B-vitaminfritt. Pasienten hans drakk mye øl, men fikk en alvorlig Wernickes encefalopati som skyldes mangel på B-vitamin. Han ble raskt bra etter å ha fått B-vitamin intravenøst. Westin fremhever at funn i store og vel gjennomførte epidemiologiske undersøkelser av blodtrykk og kolesterol må diskuteres og settes inn i en samfunnsmedisinsk sammenheng på en helt annen måte enn det ofte blir gjort i dag. «Vi opplever at grensene for medisinsk intervensjon settes lavere og lavere, uten at vi greier å stanse prosessen, og at en stadig større andel av den friske befolkningen dermed settes på livslange medikamentelle behandlinger.» Det er mange penger og interessekonflikter her.

Bokens utgangspunkt er Sudbø-saken, men den har også et budskap langt ut over uredelighet og juks og er av bred generell interesse.

Anbefalte artikler