Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Resistent tuberkulose øker blant hivinfiserte i Sør-Afrika

Forekomsten av multiresistent tuberkulose øker blant hivinfiserte i Sør-Afrika, og mange pasienter er resistente også overfor annenhåndspreparater. Dette kommer frem i en studie som nylig er publisert i The Lancet (1).

Sputum fra 1 539 pasienter ved et lokalsykehus i det fattige KwaZulu Natal-området ble undersøkt. Multiresistent tuberkulose, definert som resistens overfor både isoniazid og rifampicin, ble påvist hos 221 pasienter. Dette er en langt høyere forekomst enn i tidligere tilsvarende studier. 53 av pasientene var også resistent mot minst tre typer annenhåndspreperater, betegnet som omfattende legemiddelresistens (extensively drug-resistant tuberculosis; XDR tuberculosis). Mer enn halvparten av disse pasientene var ikke behandlet mot tuberkulose tidligere; i tillegg hadde en tredel tidligere gjennomført vellykket tuberkulosebehandling. Alle som ble hivtestet, testet positivt, og genotyping viste samme genotype av Mycobacterium tuberculosis. Nesten alle pasientene døde kort tid etter at diagnosen var stilt.

Resultatene tyder på at omfattende legemiddelresistent tuberkulose er blitt overført til hivinfiserte personer. Studien har flere svakheter, men tydeliggjør likevel «de tre trusler» for effektiv tuberkulosekontroll: rask spredning, koinfeksjon med hiv og legemiddelresistens (2). Forfatterne etterlyser flere tiltak, både lokalt og internasjonalt.

Anbefalte artikler