Kunngjøring

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at St. Olavs hospital HF, ved Divisjon psykisk helsevern, gis en utvidet godkjenning som utdanningsinstitusjon i psykiatri, fra fire til fem års tellende tjeneste, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten. Tjenesten godkjennes for tjenesteområdene akuttavdeling, intermediæravdeling, tjeneste ved langtidsavdeling og allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Vedtaket gjelder fra 19.10. 2006

Allmennlegeforeningens Geilokurs

Allmennlegeforeningen holder sitt årlige Geilokurs i tiden 19. – 23.3. 2007 på Dr. Holms Hotel. Det består av et klinisk emnekurs i pediatri på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om «det gode liv», foruten foreningsdag.

Kursene er søkt godkjent med henholdsvis 22 og 10 timer/poeng. Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt medlemmene i Allmennlegeforeningen. Påmeldte får beskjed i løpet av desember om de er kommet med på kurset.

Medlemstilbud

Økt hastighet på bredbåndsabonnement

Telenor har økt hastigheten på sine mest populære Online ADSL bredbåndsabonnement i privatmarkedet: Mini, Basis og Pluss og kan nå tilby Legeforeningens medlemmer enda bedre tjenester.

Hastigheten for Online ADSL Basis er økt fra 1500/300 til 2500/350 og for Online Pluss fra 3000/350 till 4000/400. Prisene økes ikke, men holdes på samme nivå som tidligere.

Legeforeningen har en avtale med Telenor som gir gode vilkår for medlemmene på bredbånd, fasttelefoni og bredbåndstelefoni. I tillegg til gunstige tilbud om ADSL  -abonnement tilbys medlemmene nå også rabatt på Fasttelefoni og Bredbåndstelefoni.

Tilbudet gjelder for alle Legeforeningens medlemmer. Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=43865

Den nye avtalen trådte i kraft 1.11. 2007. Nye abonnenter tilbys fri etablering, mot normalt kr 798.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler