Kunngjøring

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at St. Olavs hospital HF, ved Divisjon psykisk helsevern, gis en utvidet godkjenning som utdanningsinstitusjon i psykiatri, fra fire til fem års tellende tjeneste, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten. Tjenesten godkjennes for tjenesteområdene akuttavdeling, intermediæravdeling, tjeneste ved langtidsavdeling og allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Vedtaket gjelder fra 19.10. 2006

Allmennlegeforeningens Geilokurs

Allmennlegeforeningen holder sitt årlige Geilokurs i tiden 19. – 23.3. 2007 på Dr. Holms Hotel. Det består av et klinisk emnekurs i pediatri på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om «det gode liv», foruten foreningsdag.

Kursene er søkt godkjent med henholdsvis 22 og 10 timer/poeng. Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt medlemmene i Allmennlegeforeningen. Påmeldte får beskjed i løpet av desember om de er kommet med på kurset.

Medlemstilbud

Økt hastighet på bredbåndsabonnement

Telenor har økt hastigheten på sine mest populære Online ADSL bredbåndsabonnement i privatmarkedet: Mini, Basis og Pluss og kan nå tilby Legeforeningens medlemmer enda bedre tjenester.

Hastigheten for Online ADSL Basis er økt fra 1500/300 til 2500/350 og for Online Pluss fra 3000/350 till 4000/400. Prisene økes ikke, men holdes på samme nivå som tidligere.

Legeforeningen har en avtale med Telenor som gir gode vilkår for medlemmene på bredbånd, fasttelefoni og bredbåndstelefoni. I tillegg til gunstige tilbud om ADSL  -abonnement tilbys medlemmene nå også rabatt på Fasttelefoni og Bredbåndstelefoni.

Tilbudet gjelder for alle Legeforeningens medlemmer. Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=43865

Den nye avtalen trådte i kraft 1.11. 2007. Nye abonnenter tilbys fri etablering, mot normalt kr 798.

Anbefalte artikler