Eponymer til skraphaugen?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Wegeners granulomatose er oppkalt etter en tysk lege som var nazist. Bør syndromet derfor endre navn?

Wegeners granulomatose er karakterisert ved nekrotiserende vaskulitt, granulomatøse lesjoner i luftveiene og glomerulonefritt. Tilstanden er oppkalt etter den tyske patologen Friedrich Wegener (1907 – 90), som publiserte en artikkel om tilstanden i 1939.

Nylig ble det i The Lancet publisert en artikkel om Wegeners granulomatose (1). Artikkelen hadde blitt sendt inn for vurdering allerede i 2000, men en av fagvurdererne påpekte at Wegener hadde vært mistenkt for krigsforbrytelser etter annen verdenskrig (2). Forfatterne brukte de neste fire-fem årene på å undersøke Wegeners forbindelser med nazistene. I artikkelen dokumenterer de bl.a. at Wegener ble medlem av nazipartiet i 1933 og ble SA-Sanitäts-Obersturmbannführer i 1938. Imidlertid var det ikke mulig å komme til bunns i historien pga. mangel på dokumenter og vitner.

I en lederartikkel i tidsskriftet Rheumatology blir det påpekt at eponymer forekommer så hyppig i medisinen at det kan betegnes som eponymofili (3). Men det er en rekke problemer forbundet med eponymer. Et eksempel er Reiters syndrom, som har sitt navn etter en tysk krigsforbryter (4). Lederskribentene konkluderer med at eponymene har utspilt sin rolle og bør kastes på medisinhistoriens skraphaug.

Anbefalte artikler