Et år i tidsskriftenes tegn

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

2006 har vært et år med mange jubileer. Tidsskriftet har markert sitt 125-årsjubileum. Jubileumsåret startet med og har vært preget av Sudbø-saken. Gjennom denne er bl.a. tidsskriftenes rutiner og krav og forventninger til forfattere og medforfattere av vitenskapelige artikler blitt satt på dagsordenen. Mer enn noen gang er det blitt tydelig hvor viktig det er med kollegabasert kvalitetssikring av artikler – både gjennom en ansvarlig holdning til medforfatterskap og gjennom fagfellevurdering. Vi vil gjerne rette en spesiell takk til de nesten 300 som har vurdert artiklene i denne årgangen av Tidsskriftet (s. 3254) og selvsagt til våre faglige medarbeidere.

Redaksjonen ønsker alle lesere og bidragsytere en god jul. Neste nummer av Tidsskriftet kommer 4. januar 2007.

Anbefalte artikler