Nye spesialister

Artikkel

Godkjent i sentralstyrets møte 16. november 2006

Allmennmedisin

Aghdami, Behzad

Hesla, Sjur Olav

Kristensen, Giske Hauge

Lind, Johan Henrik Sturesson – overført fra Sverige

Rothenpieler, Ewald Johannes

Walvik, Ute Maria

Allmennmedisin – fornyelse

Andersen, Frank Robert

Balle, Leiv Isaksen

Bergseth, Rolf Helge

Dalelid, Per Inge

Erikstad, Terje

Fjeldheim, Jan Håkon

Frøysnes, Trygve

Gjestland, Jarand

Grendahl, Trond

Hager, Odd Lennart

Hapnes, Tone

Hynne, Stine Vevstad

Hånes, Eiliv Sverre

Jahren, Tollef

Johansen, Per Olav Voje

Johansen, Rolf E.

Jørgensen, Anne Marie

Karlsrud, Ole Kristen

Kismul, Reidun

Klingenberg, Sissel

Korsæth, Anne

Kvamme, John Agnar

Leversund, Jan

Lunke, Jon-Torgeir

Lutnæs, Toril

Mariadasan, Kingsley

Nakling, Dietlind Exner

Nordby, Kjell

Sandblost, Svein

Schmidt, Gisle

Skagestad, Dag Steinar

Solvåg, Kåre Palmer

Steen, Ellen Cathrine

Steinholt, Arne Markus

Sægrov, Bodil Hagen

Tandstad, Hermod

Vik, Pål

Vingen, Karsten J.

Anestesiologi

Bochat, Marek – overført fra Polen

Kalstad, Jonne

Ledin, Kurt Peder – overført fra Sverige

Lundeland, Bård Stuen

Nyrerød, Hans Christian

Sandvik, Carl-Johan Kenneth – overført fra Sverige

Wian, Karl-André

Barne- og ungdomspsykiatri

Aksnes, Svein Terje

Juel, Gry Elisabeth

Walla, Ragnhild

Barnesykdommer

Frandsen, Thomas Leth – overført fra Danmark

Munkhammar, Bo Peter – overført fra Sverige

Fordøyelsessykdommer

Larsson, Lars Anders – overført fra Sverige

Taha, Yesuf Ahmed – overført fra Sverige

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fors, Terese Wenche

Hütler, Matthias

Prestgaard, Tore Anders

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Heyd, Anca Kriemhilde

Macsali, Ferenc

Meen, Gry Warsla

Niewolin, Miroslaw – overført fra Polen

Olsen, Ingrid Petrikke

Reimers, Cathrine

Gastroenterologisk kirurgi

Bækkelund, Oliver

Jess, Per – overført fra Danmark

Labori, Knut Jørgen

Umbrasas, Juozas – overført fra Litauen

Wagnhester, Eva Elisabet

Generell kirurgi

Behme, Jan Horst – overført fra Tyskland

Jess, Per – overført fra Danmark

Labori, Knut Jørgen

Vigen, Morten

Hjertesykdommer

Schuster, Peter Moritz

Vingsnes, Trine Hunskår

Indremedisin

Aballi, Saad Fahmi Yousif

Brevig, Eli

Buset, Magne

Gjøstein, Margit

Holt, Even

Haahr, Vera – overført fra Danmark

Larsson, Lars Anders – overført fra Sverige

Infeksjonssykdommer

Spæren, Knut Henrik

Nevrokirurgi

Müller, Kay

Nevrologi

Storstein, Anette Margrethe

Nukleærmedisin

Rydman, Hans Gunnar Adam – overført fra Sverige

Nyresykdommer

Børresen, Hans Iver

Onkologi

Gaukstad, Dorota Porada

Ruppert, Martin Cornelius

Ortopedisk kirurgi

Fevang, Jonas Meling – overført fra Island

Funnemark, Per Ove – overført fra Sverige

Haaland, Jarl-Erik – overført fra Island

Hawkins, Amanda – overført fra Storbritannia

Krukhaug, Yngvar – overført fra Island

Mashadi, Magdalena

Strunz, Hendryk Peter – overført fra Island

Psykiatri

Dalen, Anne

Ejsing, Otto

Fink, Tor Christopher

Frøyland, Teis Gregers

Gäwert, Lars Gunnar – overført fra Sverige

Hansson, Maja

Herskedal, Elisabeth Morin

Husby, Heidi

Mjøs, Irene

Sigurdardottir, Ragnheidur – overført fra Sverige

Winger, Kari Helene

Aarseth, Kjetil

Radiologi

Henriksson, Lars Erik – overført fra Sverige

Rydman, Hans Gunnar Adam – overført fra Sverige

Revmatologi

Pedersen, Sonja

Samfunnsmedisin

Bovim, Egil

Bjotveit, Bjørg

Straume, Karin

Aanes, Henning Robert

Øre-nese-halssykdommer

Døsen, Liv Kari

Pester, Ulrike Sylvia – overført fra Tyskland

Øyesykdommer

Kreunen, Marie Annelise Hummelen

Ringen, Øyvind

Vigander, Kaare – overført fra Island

Veileder i allmennmedisin

Berg, Torild

Veileder i gruppepsykoterapi/psykiatri

Banach, Grazyna

Lyngstad, Kjersti Solberg

Øien, Per Anders

Veileder i samfunnsmedisin

Gjesdal, Sturla

Anbefalte artikler