Politiske interessekonflikter

Rolf Kirschner Om forfatteren
Artikkel

Sett i lys av den siste tidens åpenbare politisering av Tidsskriftet, både på leder- og kronikkplass og i «vitenskapelige» innlegg, ber jeg redaktøren om at vedlegget «oppgitte interessekonflikter» etter en artikkel heretter inkluderer forfatter(ne)s politiske bindinger så vel som deres eventuelle medlemskap av ledende karakter i interesseorganisasjoner, både av humanitær og politisk/parapolitisk type. Man bør også diskutere om ledende medlemskap i organisasjoner uten offentlig tilknytning (non-governmental organisations, NGO) bør inkluderes.

Etter min og andres mening er dette etter hvert av like stor betydning for innleggenes objektivitet og nøytralitet som om man eventuelt har fått et reisestipend fra et medisinsk-teknisk firma eller har holdt et innlegg på et møte for interesserte kolleger. Det er opp til Legeforeningens styrende organer å beslutte om dette også bør gjelde redaksjonen i Tidsskriftet.

Anbefalte artikler