Til glede for besteforeldre – og andre

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Bendix, Eva

Gratulerer med barnebarnet!

127 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 269

ISBN 82-02-26119-8

I Danmark har De Nye Bedsteforældre vært i funksjon siden FNs store toppmøte i København i mai 1995. Denne boken bygger på mange av de erfaringene denne gruppen har gjort. Her blir besteforeldre kalt kulturbærere. Professor Per Shultz Jørgensen, tidligere formann i Barnerådet, har sagt det slik: «Besteforeldre er en svært viktig ressurs for barna i dagens samfunn som holder på å bli tømt for dypereliggende sosiale relasjoner på grunn av teknologi, globalisering, knapphet på tid og overdoser av fjernsyn, reklame og underholdning.» Det er altså behov for besteforeldre, og her forteller besteforeldre om hvordan det er å få og ha barnebarn. De reflekterer over barnebarnas oppvekst som er så forskjellig fra deres egen. Barnebarna selv kommer også til orde.

Innholdet veksler mellom korte og lettleste artikler og morsomme vers og sitater. Temaer spenner fra å leke, det å bare være der, den nordiske identiteten, det å lese, det å spise («barnebarnet mitt er overvektig»), å gjenerobre det gamle middagsbordet, til miljøet, svigermødre, skilsmissebarnebarnet, samvær og avskjed.

Det er sjelden jeg får en bok i fanget som har gitt meg så umiddelbar glede. Boken er kanskje banal på mange måter. Den kan gjerne brukes slik forleggeren har tenkt, som sengelektyre, men likevel er dette en bok til å få forstand av. Jeg kan med glede anbefale den til mine besteforeldrekolleger.

Anbefalte artikler