Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Vi har selv vært gjennom strukturendringer her ved Oslo skadelegevakt som har gitt et faglig løft. Jeg er glad for at Legeforeningen nå skal satse enda sterkere på faget, sier Martine Enger.

Faksimile av medlemsbrosjyre

Enger er medlemmet som har lånt sitt ansikt til brosjyren som omtaler omleggingen til de nye fagmedisinske foreningene fra nyttår. Overlegen har sju års fartstid fra Oslo skadelegevakt, og har tidligere jobbet ti år som allmennpraktiker. Hun forteller at arbeidet på skadelegevakten er veldig variert, med undervisning og forskning i tillegg til en døgnkontinuerlig strøm av pasienter til akuttavdelingene. Enger har ikke selv vært involvert i arbeidet med å opprette de nye foreningene, men etter den større omleggingen de har hatt på hennes arbeidssted, har hun gjort seg noen tanker om hvilke nye muligheter organiseringen kan gi.

– Avdelingen vår har de siste årene vært gjennom en større organisasjonsomlegging da vi i forbindelse med sykehusreformen i 2002, gikk fra å være en enhet ved legevakten til å legges under ortopedisk senter ved Ullevål universitetssykehus. Vi var bekymret for å bli en liten enhet på et stort sykehus, og fryktet å miste noe av legevaktens egenart, forteller hun. Men overlegen opplevde at det faglige samarbeidet ble bedre og at de merket synergieffekter.

– Vi har fått et større miljø og bedre støtte fra hele ortopedisk avdeling på den medisinske siden, men også innen områder som IT, administrasjon og jus. Samarbeidet har betydd mye både for pasientbehandlingen og arbeidsgleden. Det at vi ansatte opplever faglig progresjon og forbedringer i behandlingstilbudet er en utrolig viktig motivasjonsfaktor. Å være del av en stor organisasjon gjør også at veien til de andre spesialitetene blir kortere, og at det faglige samarbeidet dermed blir enklere, sier hun. Enger tror noen av disse aspektene også er relevante for tenkningen rundt overgangen fra spesialforeninger til fagmedisinske foreninger.

– Jeg forventer ikke store endringer natten over. Vi må alle i fellesskap se de mulighetene reformen gir, og synergieffekter blant annet ved samlokalisering. De kommunikasjonsmulighetene det gir, tror jeg vil komme av seg selv over tid. Samtidig er vi opptatt av egen spesialitet og fagfelt, og det er viktig at foreningenes særpreg og autonomi beholdes slik at engasjementet opprettholdes, sier hun.

– Jeg håper spesielt at en styrket faglig profil vil gi Legeforeningen nødvendig tyngde og gi økt gjennomslag for det faglige og helsepolitiske arbeidet, legger hun til. Brosjyren og brev om hva man har registrert på hvert enkelt medlem er sendt alle medlemmene i Legeforeningen.

Meld fra om endringer, oppfordrer de ansatte i registeret.

Anbefalte artikler