Minneord

Kolbjørn Forfang, Torunn Janbu Om forfatterne
Artikkel

Axel Boeck Aubert døde 26. oktober 2006 96 år gammel etter noen ukers sykeleie. Han ble født i Bø i Telemark 10. juli 1910, men flyttet til Bergen som toåring, og Bergen ble for alltid byen i hans hjerte. Han avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1936. Etter tjeneste som amanuensis hos distriktslege, kandidat ved Bodø sykehus, distriktslege i Leksvik og tjeneste ved forskjellige avdelinger ved Haukeland sykehus, startet han sin indremedisinske spesialutdanning i 1943. Først var han i et år kandidat ved Rikshospitalet, så assistentlege ved Krohgstøtten sykehus i to år, senere assistentlege og reservelege ved Ullevål sykehus, avdeling VIII i til sammen vel fem år. Avdeling VIII var på den tiden langt fremme når det gjaldt omsorg for hjertepasienter, og hjertesykdommer ble Auberts faglige hovedinteresse i årene som fulgte. Fra 1951 til han ble pensjonert i 1980 var han overlege ved medisinsk avdeling, Gjøvik fylkessykehus. Han var den første overlegen i indremedisin på Gjøvik, og lenge var han den eneste spesialisten i indremedisin i Vest-Oppland. Han bygde opp avdelingen fra grunnen av på en måte som førte til at avdelingen fikk et meget godt renommé i det norske medisinske miljø, i befolkningen som sognet til sykehuset og ikke minst blant leger under spesialistutdanning. Overlege Aubert var en helt usedvanlig god sjef, inspirator, læremester og forbilde i legerollen. Han var meget kunnskapsrik og alltid på høyde med den medisinske utviklingen. Han stilte store krav til sine underordnede leger, men han var også alltid lojal. Det er mange norske indremedisinere som med glede og takknemlighet husker tilbake på tiden sammen med overlege Aubert.

Aubert var også sterkt engasjert i fagets utvikling organisatorisk og Legeforeningens rolle i utviklingen av helsevesenet. Han var medlem av landsstyret i 1946 – 51 og 1954 – 57, medlem av sentralstyret i 1967 – 71, og han var president i årene 1970 – 71. Aubert var formann i Norsk internistforbund (senere Norsk indremedisinsk forening) i 1960 – 63, og utnevnt til æresmedlem i 1990. I perioden 1970 – 74 var han medlem av Statens sykehusråd. I 1980 ble han æret med Kongens fortjenstmedalje i gull. Som pensjonist arbeidet han som tilsynslege ved Haugtun sykehjem frem til 1989. Helt til de siste årene var han også sterkt engasjert i Legeforeningens arbeid. Han var styremedlem i Eldre legers forening (Elf) 1992 – 93, og møtte deretter både på landsstyremøter i Legeforeningen og årsmøter i Elf så sent som i 2003.

Med Axel Aubert er en av de store høvdinger i norsk indremedisin gått bort. Vi lyser fred over hans minne, og våre tanker går til hans tre barn, Erik, Jan og Ida og deres familier.

Anbefalte artikler