Reagerer på sikkerheten for pasientopplysninger i NAV

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Trygdeetaten har fått kritikk fra Riksrevisjonen for svakheter i tilgang til og oppbevaring av sensitive personopplysninger.

Kritikken gjelder at sensitiv informasjon er tilgjengelig for langt flere enn de som behøver det, og at det ikke er sikkerhet i tilgangen til opplysningene.

– Dette er svært alvorlig, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun understreker at trygdeetaten har en vidtrekkende tilgang til pasientjournaler og pasientopplysninger, noe som i seg selv er problematisk.

– Med utvidelsen av trygdeetaten til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), som består av arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene, vil risikoen for integritetskrenkelser og misbruk av informasjonen være stor. Det må umiddelbart etableres systemer som gjør at etaten ikke mottar mer informasjon enn nødvendig og at denne informasjonen kun er tilgjengelig for den som skal bruke den for å vurdere ytelser, sier legepresidenten.

Legeforeningen har denne høsten tatt opp spørsmål knyttet til bruk av pasientopplysninger og journaler, og arbeider for flere begrensninger i tilgangen til slik informasjon utenfor helsetjenesten, sier Torunn Janbu.

Anbefalte artikler