Tilleggsmedisinering med liotyronin ved hypotyreose?

Valdemar Grill Om forfatteren
Artikkel

Jeg har med interesse lest et innlegg av Grete Aastorp i spalten Personlige opplevelser i Tidsskriftet nr. 17/2006 (1). Aastorp føler seg godt fornøyd med tilleggsmedisinering av liotyronin (T3) til den medisineringen hun tidligere hadde med levotyroksin (T4) grunnet hypotyreose.

De undersøkelser som er gjort vedrørende tilleggseffekt av liotyronin til behandling med levotyroksin, viser ikke noen dokumenterte effekter på velbefinnende eller andre forhold som kan være gunstig for den enkelte pasient (2). Man kan ikke helt utelukke at tillegg av liotyronin hos enkelte pasienter kan ha gunstig effekt. Men tyroksin omdannes til trijodtyronin i kroppen, og en forsiktig økning av levotyroksin vil kanskje gjøre samme nytte, i tillegg til at levotyroksin har en lengre halveringstid og derfor gir et jevnere nivå av stoffskiftehormon.

Våre egne erfaringer er at pasienter som bruker liotyronin i tillegg til levotyroksin – vi får en del av disse henvist til vår avdeling – som regel ikke får bedre allmenntilstand etter oppstart med liotyronin. Tvert imot synes de oftere å få problemer med hjertebank og andre symptomer som ses ved hypertyreose. Ut ifra tidligere kliniske studier og egen erfaring er holdningen ved Endokrinologisk avdeling, St. Olavs Hospital altså at behandling med liotyronin i tillegg til levotyroksin ikke er indisert ved hypotyreose.

Anbefalte artikler