Nytt om navn

Artikkel

St. Olavs Orden til Brandtzæg

Per Brandtzæg er Norges mest siterte forsker internasjonalt. Foto Marit Henningsen, Universitetet i Oslo

Professor Per Brandtzæg (f. 1936) ved Rikshospitalet og Institutt for patologi, Universitetet i Oslo, er utnevnt til Kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats innen medisinsk forskning. Han har gjennom lang tid vært en forgrunnsskikkelse innen det norske medisinske forskningsmiljøet. Ordensrådet har blant annet lagt vekt på at hans innsats har vært omfattende og av en enestående internasjonal kvalitet.

Han har i de to siste tiårene vært landets mest siterte forsker internasjonalt og har publisert artikler i flere anerkjente internasjonale tidsskrifter. Brandtzæg har alltid vist ansvar for at forskningsresultatene skulle omskapes til noe av praktisk betydning for syke mennesker, heter det i innstillingen.

Brandtzæg er også tidligere hedret for sine fremragende studier av grunnleggende mekanismer i slimhinners infeksjonsforsvar og immunpatologi. Siden 1965 har LIIPAT, Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi, vært basen hans, skriver Rikshospitalet.

Ny direktør ved St. Olavs Hospital

Gunnar Bovim (f. 1960), spesialist i nevrologi, er ansatt som administrerende direktør ved St. Olavs Hospital. Han kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør ved sykehuset, og har siden mars i år vært konstituert i direktørstillingen. Frem til 2005 var han dekanus ved Det medisinske fakultet. Styreleder Nils Kvernmo sier styret har lagt vekt på Bovims bakgrunn som lege og akademiker, i tillegg til hans brede ledererfaring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs Hospital.

Ellingsen utnevnt til ridder

Ingrid Lycke Ellingsen har gjort en stor innsats for svake grupper i samfunnet. Foto Magne Braaten, Helsetilsynet

Psykiater Ingrid Lycke Ellingsen (f. 1933) er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sitt samfunnsgavnlige virke. Både som privatperson og som psykiater har hun vist et stort engasjement for situasjonen til de svakeste gruppene i samfunnet, og hun har gitt mennesker i Norge, Norden og Europa et bedre og mer verdig liv. Ordensrådet har også lagt vekt på at hun ved sitt arbeid i Europarådets torturkomité har bidratt til å bedre fengselsforholdene for en rekke personer i flere europeiske land. I 2004 mottok Ellingsen Karl Evangs pris for sitt arbeid.

DIXI-prisen til Berit Schei

Berit Schei er tildelt DIXI-prisen 2006. Foto Tidsskriftet

Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. Det mener DIXI Ressurssenter, som derfor tildeler henne DIXI-prisen 2006. Ressurssenteret arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.

– Berit Schei har tålmodig bygd opp kunnskap, spredt informasjon, påvirket holdninger og etablert tiltak som har bidratt til at vold mot kvinner og barn nå blir tatt på alvor, heter det i begrunnelsen.

Professoren er leder ved Voldtektsmottaket ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, som hun var med på å starte opp i 1998. Hun var også en av initiativtakerne til Enhet for voldsutsatte voksne og barn (Overgrepsenheten) ved sykehuset. Schei arbeider både nasjonalt og internasjonalt for voldtatte kvinner, blant annet for Verdens helseorganisasjon. Hun har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og har vært bidragsyter og redaktør for ulike fagbøker.

Anbefalte artikler