Komplementaktivering ved mekoniumaspirasjonssyndrom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Barnebek i lungene hos nyfødte gir økt nivå av betennelsesmarkører. Følgelig må behandling av mekoniumaspirasjonssyndrom (MAS) ta sikte på å hemme betennelsesprosesser.

Slik konkluderer Paal Helge Haakonsen Lindenskov i avhandlingen Inflammation in experimental meconium aspiration syndrome, som han forsvarte for dr.med.-graden 6.10. 2006.

Misfarging av fostervann observeres ved 10 – 20 % av fødslene, og skyldes at barnet kvitter seg med barnebek (barnets første avføring) før eller under fødselen. Mekoniumaspirasjonssyndrom, en steril lungebetennelse, kan oppstå når barnebek trekkes ned i lungene fordi barnet gisper. Nyfødte som rammes av dette, trenger i verste fall behandling med avansert respiratorteknikk og hjerte- og lungemaskin for å overleve. Lindenskovs studier er basert på en dyremodell med nyfødte griser.

– I modellen induseres syndromet ved å gi ulike blandinger av mekonium i luftrøret til griser påført alvorlig oksygenmangel. Betennelsesmarkører ble målt både i lunger og i blod og ble sammenholdt med endring i lungefunksjon. I likhet med andre grupper fant vi økt nivå av interleukin-8 (IL-8) i lungesekret. I tillegg fant vi økt nivå av IL-8, IL-6, TNF-α, IL-1-β og komplementsystem i blod, sier Lindenskov. Han og kollegene ved Universitetet i Oslo er de første som har vist komplementaktivering ved mekoniumaspirasjonssyndrom.

Anbefalte artikler