Tungt verk oversatt

Svein Haugsgjerd Om forfatteren
Artikkel

Lacan, Jacques

Ecrits

The first complete edition in english. 878 s, ill. London: Norton, 2005. Pris USD 30

ISBN 0-393-06115-9

Den franske psykoanalytikeren Jacques Lacans epokegjørende verk (Skrifter) er i 2006 for første gang utgitt i komplett engelsk utgave, oversatt av Bruce Fink. Tidligere engelske utvalg foreligger riktignok (1, 2). Da Lacans skrifter utkom i 1966, forårsaket de en veritabel revolusjon i fransk åndsliv. Lacan foretok en fullstendig ny lesing av Freud, preget av filosofi, spesielt Hegel og Heidegger, og strukturalistisk språkvitenskap. Han ble over natten kjent som en av strukturalismens fire store sammen med Foucault, Lévi-Strauss og Barthes. Allerede fra 1953, da han brøt med den angloamerikanskdominerte internasjonale psykoanalytiske foreningen, hadde han samlet en stor skare unge elever rundt seg, og dette miljøet viste seg å ha en enestående intellektuell vitalitet.

Mange splittelser skulle følge. Lacan var en eksentrisk og komplisert person, som det verserer mange anekdoter om. Men en rekke av de viktigste franske filosofene stod i gjeld til ham (Althusser, Deleuze, Derrida), og likedan de mest toneangivende franske psykoanalytikerne som Green, Laplanche og Kristeva. Ecrits er meget krevende lesing, og kan i så måte sammenliknes med Kants og Hegels hovedverker. For den som vil gå inn i teksten, er artiklene 2, 12 og 20 mest egnet som start.

Det er vanskelig å få tak på Lacans teorier og begreper uten å bruke noe av den meget omfattende sekundærlitteraturen som foreligger. Elisabeth Roudinescos store biografi (3) er nyttig og underholdende. Dylan Evans (4) og Bruce Finks introduksjon (5) er også til stor hjelp. For klinikeren er også Paul Verhaeghes bok interessant (6).

Foruten Ecrits foreligger nå sju av Lacans i alt 26 seminarer på engelsk samt hans radio- og fjernsynsintervjuer. På fransk er ytterligere seks seminarer utgitt i endelig form. Miljøer for lacaninspirert tenkning og praktisk psykoanalyse finnes i de fleste land på det europeiske, amerikanske og australske kontinentet, dog ikke i Norge. Karnac Books i London har en løpende oversikt over den store mengden bøker og tidsskrifter som utkommer fra disse miljøene.

Anbefalte artikler