Screening for lungekreft?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Årlig CT av lungene til høyrisikopasienter avslører mange tilfeller av lungekreft som kan helbredes.

I en flernasjonal studie ble over 31 000 symptomfrie personer med økt risiko for lungekreft i alderen 40 – 85 år undersøkt med CT (1). I tillegg ble det gjennomført over 27 000 årlige etterundersøkelser i opptil ti år.

Den første undersøkelsen identifiserte ca. 4 200 personer med mistenkelig «flekk» på lungen, hvorav 405 viste seg å ha lungekreft. Ved de årlige kontrollene ble det funnet ytterligere 1 460 «flekker», og 74 personer fikk da påvist lungekreft. Samlet ble det påvist 484 tilfeller av lungekreft, hvorav 412 personer i stadium 1, og 411 pasienter ble operert.

Samlet tiårsoverlevelsesrate ble estimert til 80 %. Tilsvarende rater var 88 % for pasienter med kreft i stadium 1 og hele 92 % for de 302 som ble operert den første måneden etter at diagnosen var stilt.

– Resultatene er oppsiktsvekkende siden femårsoverlevelse for lokalisert lungekreft i Norge for perioden 1993 – 97 var 22 % for menn og 33 % for kvinner. Studien er et nytt bidrag til diskusjonen om screening for lungekreft, sier Roar Johnsen, professor i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– En svakhet ved studien er mangelen på kontrollgruppe for å sammenlikne forekomst og overlevelse av lungekreft. Dette gjelder både for personer med påvist kreft og hele screeningpopulasjonen. Ved basisundersøkelsen ble ca. 10 % av de påviste flekkene identifisert som kreft og 5 % ble funnet ved gjentatte undersøkelser. Men hvor mange personer med diagnostisert kreft ville ha dødd med og ikke av den påviste lungekreften?

I Norge ville det være mulig å gjennomføre en kontrollert observasjonsstudie takket være de store befolkningsundersøkelser med informasjon om aktiv og passiv røyking og yrkeseksponering, sier Johnsen.

Anbefalte artikler