Derfor blir barn med Tourettes syndrom bedre

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det ser ut til at omfattende prosesser i hjernen som involverer corpus callosum og fremre deler av cortex bidrar til en bedring av tics hos barn med Tourettes syndrom under eller etter puberteten.

Kerstin von Plessen. Foto Universitetet i Bergen

Tourettes syndrom er en nevropsykiatrisk tilstand som ofte oppstår i barneskolealder, og blant annet kjennetegnes av motoriske og vokale tics. Kerstin von Plessen har undersøkt barn med Tourettes syndrom og friske kontrollpersoner i alderen 9 – 17 år med MR, for å finne ut hvorfor mange blir mindre plaget av tics i løpet av puberteten.

– Corpus callosum, som forbinder høyre og venstre hjernehalvdel og gjør at disse kommuniserer med hverandre, er mindre hos barn med Tourettes syndrom. Og det ser ut til at en mindre corpus callosum fremmer prefrontal kontroll, siden denne fibertrakten også har inhiberende funksjon i hjernen. Tidsmessig faller bedringen av tics sammen med modningen av den frontale delen av cortex, som er med på å kontrollere atferdsmønstre og impulser. Det er dette som gjør at tics kan undertrykkes med alderen, mener Plessen.

Hun disputerte for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen 20.10. 2006, med avhandlingen The role of the corpus callosum and interhemispheric connectivity in Tourette syndrome. Arbeidet ble gjennomført ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse og ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, i samarbeid med Columbia University, New York.


Interleukiner: Signalstoffer for kommunikasjon mellom celler som er sentrale i betennelse.

Komplementsystem: System av mer enn 32 forskjellige plasmaproteiner som aktiveres tidlig i betennelse i møte med fremmedmateriale som bakterier etc.

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler