Tillitsvalgtsamling i NAVO-området

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Klimaet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, lokalt og sentralt – utviklet siden 2002 – danner ikke grunnlag for utvikling av spesialisthelsetjenesten. Heller ikke for lokale forhandlinger og løsninger, selv om dette i utgangspunktet er ønsket.

Dette var den unisone tilbakemeldingen da Legeforeningen i november hadde tillitsvalgtsamling på Gardermoen for å drøfte situasjonen i NAVO-området. De tillitsvalgte gjennomgikk situasjonen i helseforetakene. De pekte på at helseforetakene i liten grad tar ansvar for å løse de problemene som oppstår, men at de forholder seg til direktiver fra arbeidsgiverforeningen NAVO. Det store antallet tvister lokalt bidrar til det gjennomgående dårlige klimaet for samhandling som eksisterer mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. I denne sammenhengen ble det også opplyst om metoder som er benyttet i forhandlinger som fører til liten tillit. Et par helseforetak innen Helse Vest skilte seg ut på en positiv måte ved god involvering av arbeidstakersiden.

Forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring gjennomgikk forhandlingssituasjonen fra 2002 og frem til i dag. – Det er interessant at våre tillitsvalgte har en så sterk felles opplevelse av situasjonen og årsaken til problemene, sa hun. Det siste året har vært benyttet til grundige analyser av forhandlingssystemet og forvaltningen av systemet, noe som danner et godt grunnlag for prosessen videre. Målet er å oppnå et forutsigbart og godt forhandlingssystem som er egnet til å løse interessekonflikter uten unødvendige «kostnader» for arbeidsmiljøet, fagutviklingen og mulighetene til å utvikle spesialisthelsetjenesten i positiv retning, sa hun.

Torunn Janbu, Legeforeningens president, ga en analyse av forhandlingssituasjonen per dags dato og hvilke handlingsalternativer og valg Akademikerne Helse og Legeforeningen står overfor i en forhandlingssituasjon med mange utfordringer. – På bakgrunn av den felles historien vi nå har og ut fra den kontakt vi har hatt med NAVO i starten av forhandlingene, har det vært grunn til å forvente at forhandlingene skjer i konstruktive former og innenfor de forventede «spilleregler» sa hun og understreket at det er i partenes felles interesse at vi legger vekt på god samhandling som likeverdige parter i arbeidet med å finne løsninger på våre interessemotsetninger. Det er viktig for helseforetakene at forhandlingsmotpartene sentralt skaper et grunnlag for godt forhandlingsklima – både sentralt og lokalt, sa Torunn Janbu.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110518

Anbefalte artikler