Fornøyd med fastlegen, men oppsøker legevakten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To av tre foreldre til barn under sju år har benyttet fastlege i forbindelse med sykt barn de siste 12 månedene. Tre av ti småbarnsforeldre har oppsøkt legevakt.

  Dette fremgår av en undersøkelse som Telemarksforskning har gjennomført på oppdrag for Foreningen for legekunsten (FFL). Kartleggingen er landsrepresentativ og omfatter telefonintervjuer av 2 000 småbarnsforeldre om deres holdninger til og bruk av fastlege.

  Undersøkelsen viser at småbarnsforeldre generelt er godt fornøyd med fastlegeordningen. Det gjelder både med hensyn til fastlegens tilgjengelighet og kapasitet til å vurdere barnet samme eller påfølgende dag, trygghet og stabilitet i tjenesten, og fastlegens faglige kunnskaper og ferdigheter i å behandle barn med akutt og kronisk sykdom.

  I en tilleggsrapport fremgår det at tre av ti foreldre til barn under seks år har benyttet legevakt det siste året. En tredel av disse har ikke oppsøkt fastlege. Det skyldes ikke at de er misfornøyde med fastlegen. Foreldre som oppsøker legevakt er omtrent like fornøyde med fastlegen som andre foreldre. Telemarksforskning bemerker at årsaken snarere kan tyde på at foreldre har etablert en vane, eller uvane, med å benytte legevakt som sitt «fastlegekontor».

  Telemarksforskning bemerker videre at tallet er høyt ettersom legevakt først og fremst skal benyttes i situasjoner der man er særlig bekymret for barnet. Fra legehold påpekes at legevakten ikke har like gode forutsetninger for diagnostisering og behandling som ved et fastlegekontor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media