Unikt norsk konsept

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har nylig gitt ut en ny, oppdatert og nettbasert utdanningshåndbok for veiledningsgrupper i allmennmedisin.

Peter Prydz, Bente Aschim, Sverre Lundevall med del II av håndboken, Kristin Prestegaard og Linn Getz er godt fornøyd med resultatet. Foto Lise B. Johannessen

– Dette er et unikt norsk konsept og en milepæl i arbeidet med veiledningsgruppene, sier Linn Getz. Boken er utarbeidet av de fire veilederkoordinatorene Sverre Lundevall, Bente Aschim, Kristin Prestegaard og Peter Prydz samt av Linn Getz, som sammen med Steinar Westin, stod bak den forrige utdanningshåndboken som utkom i 1996 (1). – Dette er tredje utgave av håndboken, sier Sverre Lundevall.

Boken som er blitt mer og mer praksisnær for hver utgave, er utarbeidet av erfarne allmennpraktikere og er resultatet av et gruppearbeid med mange bidragsytere. – Vi utfyller hverandre på en veldig effektiv måte, og det har som vanlig vært et fruktbart gruppearbeid, sier Peter Prydz.

Håndboken er delt i to. Del I – To år sammen – beskriver arbeidsmåten i veiledningsgruppene. Del II heter Allmennmedisinsk gruppereise og beskriver hvordan møtene om ulike allmennmedisinske temaer kan forberedes og gjennomføres. Den er ikke en omfattende tekstbok, men gir kortfattede oppskrifter og henvisninger og lenker til fagstoffet.

– Siden boken også er nettbasert, kan den lett revideres og påvirkes, sier Linn Getz.

Kristin Prestegaard forteller at møteoppleggene er forskjellige, noe som skaper variasjon på møtene. På mange måter er den en kokebok. Den inneholder en del forslag, men veiledningsgruppene kan også lage egne opplegg.

Siden det er et nettbasert konsept kan de fleste litteraturhenvisningene lasten ned fra nettversjonen. – Vi tar det beste ut av Internett-generasjonen, sier de fem redaktørene som gjerne tar i mot forslag på god litteratur som kan legges inn i den elektroniske versjonen. Redaksjonen vil også gjerne høre fra brukerne etter hvert som de prøver de ulike møteopplegggene. Planen er at boken skal revideres allerede sommeren 2007, sier Lundevall.

– Vi tror at håndboken er laget slik at alle vil bli mer deltakende i gruppene, sier Bente Aschim. – Alle deltakerne får et forberedelsesoppdrag til hvert møte, sier hun og forteller at nystartede veiledningsgrupper fra våren 2006 også har fått tilbud fra Legeforeningen om et eget beskyttet samarbeidsrom på Internett.

Alle veilederne samt alle deltakere i veiledningsgruppene mottar papirutgaven av håndboken som er rikt illustrert av Daniel Østvold. Øvrige interesserte kan kjøpe den til en pris av 150 kroner. Håndboken er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56767

Anbefalte artikler