Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Jens Bjørheim

Medisin og vitenskap

Iver Anders Gaski
Bjørn-Tore Martinussen
Lars Engebretsen
Steinar Johansen
T.C. Ludvigsen
Asgeir Græsdal*
Anders Hovland
Eyvind Bjørbæk
Tore Bach-Gansmo
Trond Velde Bogsrud
Magne Aas
Lars H. Jørgensen
Barbara Malene Fischer
Olav M. Linaker
John Christian Fløvig
Anders Hovland
Eyvind Bjørbæk
Trond P. Leren
Eylert Brodtkorb
Geir Bråthen
Gunnar Bovim
Grethe Helde
Svein Simonsen
Odd R. Geiran

Profesjon og samfunn

Marit Tveito
Bernt Lindtjørn
Jens-Eirik Larsen
Brynhild Braut
Jørgen Holmboe
Marit Larmerud
Bjørn Bendz
Johannes Soma
Anne Kveim Lie

Kommentar og debatt

Torstein Bertelsen
Ola Didrik Saugstad
Terje Rootwelt
Dag Bratlid
Anne Kjersti Befring
Anne Kjersti Befring
Guttorm Brattebø
Lars Myrmel
Ellen Holtan Folkestad
Mads Gilbert
Jon Erik Steen-Hansen

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

På tampen