100 signaturer på tobakksavtale

Artikkel

Verdens helseorganisasjon har nylig mottatt signatur nummer 100 på den juridisk bindende konvensjonen om tobakkskontroll. I motsetning til tidligere resolusjoner fra Verdens helseorganisasjon, er denne konvensjonen juridisk bindende for medlemslandene. Avtalen omfatter blant annet bestemmelser om avgifter på tobakksprodukter, merking av emballasje, reklame og passiv røyking. Konvensjonen ble signert av 40 nasjoner allerede den første uken den var åpen for signering, og aller først ute var Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4567

Anbefalte artikler