Norsk lærebok i øre-nese-hals-sykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arnesen, Atle Rønning

  Øre-, nese-, halssykdommer

  En kortfattet innføring. 234 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 285

  ISBN 82-05-30342-8

  Denne læreboken er spesielt tilpasset studieplanen ved Universitetet i Oslo. Det er kapitler for hvert organ, med underavsnitt om anatomi og fysiologi, symptomer, undersøkelse, hva man forventer i allmennpraksis og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Hvert kapittel er belyst med kasuistikker. Boken avsluttes med et kapittel om problembasert læring. Gjentakelser i teksten skjemmer inntrykket ved lesing. En del ikke-kunnskapsbaserte formuleringer burde vært utelatt. Språket er delvis kåserende, i andre sammenhenger upresist, noe som fører til at innholdet kan bli vagt og lite informativt. Feil i ortografi og terminologi forekommer ofte – betenkelig i en bok for studenter. Generiske legemiddelnavn bør benyttes, ikke navn på spesialpreparater. Boken ville blitt bedre med en strammere redaksjonell gjennomgang.

  Anatomi og fysiologi er beskrevet så kortfattet at man her må basere seg på andre lærebøker. Avsnittene om symptomer, funn og sykdomslære er godt tilpasset norske forhold. Sammen med kasuistikkene utgjør dette et realistisk mål for hva man bør forvente av kunnskaper og ferdigheter hos nyutdannede leger. Dette, sammen med en samfunnsmedisinsk tilnærming, er bokens sterke side.

  En del forhold er misvisende fremstilt. Det er vanlig å sette inn ventilasjonsrør ved første gangs paracentese ved sekretorisk otitt. I boken gjenspeiles ikke den dramatiske endring i epidemiologien av akutt epiglottitt som er en følge av innføring av Hib-vaksine. Laterale halscyster beskrives på en måte som ikke er i samsvar med kliniske forhold. Hyperplasi av adenoide vegetasjoner knyttes opp mot en infeksiøs patogenese, noe som ikke er gjengs oppfatning. TNM-systemet for klassifisering av kreft er beskrevet så kortfattet at det blir misvisende. Pannespeil og tale-hviske-prøve benyttes ikke lenger i spesialisthelsetjenesten og da bør studentene slippe opplæring i bruk av det.

  Det er med forbehold at boken kan anbefales for medisinstudenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media