Les mer om …

Artikkel

Kronisk hjertesvikt

Synet på kronisk hjertesvikt har endret seg betydelig de siste tiårene. Tidsskriftets temaserie om hjertesykdommer avsluttes med artikler om moderne diagnostikk og behandling av kronisk hjertesvikt, biventrikulær pacemaker og hjertetransplantasjon. På invitasjon fra redaksjonen kommer en allmennpraktiker og en indremedisiner som ikke er kardiolog med synspunkter på norsk kardiologi.

Hvordan skal pasienter som bruker acetylsalisylsyre eller warfarin behandles når de får akutt hjerteinfarkt?

Akutt koronarsyndrom hos pasienter som bruker acetylsalisylsyre eller warfarin

Moderne diagnostikk og behandling av kronisk hjertesvikt

Kardial resynkroniseringsbehandling med biventrikulær pacemaker ved alvorlig hjertesvikt

Hjertetransplantasjon

Kardiologi som indremedisinens lokomotiv

Norsk kardiologi og norsk allmennmedisin

PET og medisinsk metodevurdering

Den teknologiske utvikling innen bildediagnostikk går svært raskt. Positronemisjonstomografi (PET) brukes i stor utstrekning ved diagnostikk, behandlingskontroll og planlegging av strålebehandling ved mange kreftsykdommer. Likevel er metoden ennå ikke etablert i Norge. Hva kan man lære om medisinsk metodevurdering ved evaluering av PET?

Skal man bruge PET scanning ved lungecancer?

Ny teknologi – vanskelig evaluering

Positronemisjonstomografi i utredningen av lungekreftpasienter

Kneluksasjoner

Traumatisk luksasjon er en alvorlig ligamentskade i kneet og ses særlig ved trafikkulykker og idrettsskader. Prognosen etter kirurgisk behandling er god, særlig hos unge der skaden er idrettsrelatert. Dette viser en oppfølging av 55 pasienter behandlet ved Ullevål universitetssykehus i perioden 1996 – 2002.

Kneluksasjoner – oppfølging etter operativ terapi

Når statiner ikke virker godt nok

Aferese, ekstrakorporeal fjerning av kolesterol, er eneste aktuelle behandlingsalternativ for pasienter med alvorlig hyperkolesterolemi som ikke har tilstrekkelig effekt av kolesterolsenkende legemidler. Behandlingen har få bivirkninger og har dokumentert virkning på dødelighet og sykelighet i utvalgte pasientgrupper.

Aferesebehandling ved alvorlig hyperkolesterolemi

Komplikasjoner etter dagkirurgi

Registrering av postoperative komplikasjoner etter dagkirurgi må også omfatte oppfølgingsintervju med pasientene. Dette viser erfaringer fra øre-nese-hals-avdelingen på Gjøvik.

Komplikasjoner etter dagkirurgiske øre-nese-hals-operasjoner

Fastlåste samtaler i klinisk praksis

En av legens oppgaver er å bidra til at pasienten skal kunne fortelle sin historie – også når den er vanskelig tilgjengelig. En helsedagbok der pasienten skriver om sine plager, kan gi begge tilgang til ny innsikt.

Tilnærming til fastlåste samtaler om kroppen

Anbefalte artikler