Nytt gjennombruddsprosjekt skal sette fart i psykiatrien

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Et tverrfaglig prosjekt i regi av Legeforeningen skal bidra til økt kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester innen psykiatrien.

Helsedepartementet har bedt Legeforeningen om å gjennomføre prosjektet, som vil pågå i ett år fremover. Bakgrunnen er blant annet tall fra SINTEF som viser at aktiviteten i de polikliniske tjenestene er svært varierende, vurdert ut fra registrerte pasientkonsultasjoner (1).

– Målet er å forbedre effektiviteten og kvaliteten både ved poliklinikker og i samspillet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Bjarte Stubhaug, leder for Norsk psykiatrisk forening. Han er også leder for gjennombruddsprosjektets ekspertgruppe som består av representanter for ulike spesialist- og faggrupper, samt brukerorganisasjoner. I løpet av våren skal ekspertgruppen konkretisere problemstillinger og forbedringsområder. Til høsten begynner den neste fasen der utvalgte fagmiljøer inviteres til å være med på såkalte forbedringsseminarer som holdes med tre måneders intervaller. Da skal tiltak og intervensjoner settes ut i livet og virkningene evalueres.

Bjarte Stubhaug understreker at effektivitet i polikliniske tjenester ikke bare kan måles ved antall konsultasjoner alene, men må sammenholdes med behandlingsforløp, samhandling mellom ulike faggrupper og tjenestenes tilgjengelighet. Prosjektet gjennomføres etter den såkalte gjennombruddsmodellen, og er dermed den fjerde i rekken av Legeforeningens gjennombruddsprosjekter innen fagfeltet psykiatri (2). Modellen bygger på en amerikansk metode for systematisk læring og forbedring innen gitte tidsrammer. Prinsippet er i korthet å skape et miljø der endringer kan finne sted, og der gapet mellom eksisterende rutiner og arbeidsformer og ønskelige mål blir tydeliggjort.

Anbefalte artikler