Positiv til endringer i Aplfs organisasjon

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det er mer demokratisk dersom landsrådet erstatter generalforsamlingen som yrkesforeningens øverste organ.

Det var det klare signalet fra de om lag 30 representantene da Alment praktiserende lægers forening (Aplf) avholdt sitt årlige landsråd i mars.

– Inkludert lokale medlemmer fra distriktet der generalforsamlingen holdes, er det i gjennomsnitt ca. 5 % av Aplfs medlemmer som møter opp. Dermed får vi ikke samme representativitet som i landsrådet, hvor det er allmennleger fra alle fylker, argumenterte Aplf-leder Kjell Maartmann-Moe da foreningens fremtidige organisasjon stod på sakskartet. Han presenterte hva et styreoppnevnt utvalg – bestående av ham selv, fagutvalgets Pernille Nylehn og Åsmund Hodne fra Legeforeningens sekretariat – har kommet frem til. På spørsmålet om Aplf skal gjøre som de andre store yrkesforeningene, hvor man allerede har lovfestet en slik endring, gav landsrådet entydig støtte til den videre prosessen: To av landsrådsrepresentantene trer dermed inn i den eksisterende arbeidsgruppen for å drøfte de økonomiske og organisatoriske konsekvensene. –  Et foreløpig vedtak kan treffes på årets generalforsamling i august. Endelig iverksettelse kan ikke bli før i 2005, på grunn av de lovendringer og tilpasninger som da må finne sted, også pga. mulige endringer som måtte omfatte hele Legeforeningens organisasjon, understreket Kjell Maartmann-Moe. Han orienterte også om status for forholdet mellom Alment praktiserende lægers forening og Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM): –  At vi har fått inn Trond Egil Hansen og Marte Walstad fra Aplfs fagutvalg i NSAMs styre, innebærer et samarbeid som er viktig for alle parter. Vi hadde et fellesmøte i februar for å drøfte faglige utfordringer allmennmedisinen står overfor det neste tiåret, og er enige om at diskusjonen skal fortsette. Det er divergens i en del spørsmål, men likevel god dialog, påpekte Kjell Maartmann-Moe, som tror tungen på vektskålen blir hvorvidt landsstyret i 2005 vedtar obligatorisk medlemskap i spesialforeningene.

Når det gjelder Legeforeningens organisasjonsmessige oppbygning og geografiske struktur, skal et samlet forslag sendes til intern høring i alle organisasjonsledd 20.10. med høringsfrist 31.12. 2004.

Anbefalte artikler