Lavere HIV-risiko for omskårne menn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Menn som er omskåret har seks ganger lavere risiko for å bli HIVsmittet enn menn som ikke er omskåret. Årsaken er trolig at det samler seg HIV 1-infiserte celler under forhuden på ikke-omskårne menn.

Foto WHO/P. Virot

Det viser en indisk kohortstudie publisert i The Lancet i mars, utført av forskere ved Johns Hopkins-universitetet i USA, og det nasjonale AIDS-forskningsinstituttet i Pune, India. Laboratorieforsøk forskerne har gjort tyder på at forhuden inneholder mange målceller for HIV-1.

2 298 menn som oppsøkte klinikker for behandling av seksuelt overførbare sykdom-mer deltok i studien. Alle, både de omskårne og de ikke-omskårne, var HIV-negative første gang de ble undersøkt. De fleste ble undersøkt tre ganger i løpet av ett år.

For omskårne menn ble det funnet en beskyttende effekt mot HIV-smitte med relativ risiko, justert for blant annet seksualatferd, på 0,15 (95 % konfidensintervall (KI) 0,04 – 0,62). Det ble imidlertid ikke funnet noen beskyttende effekt mot herpes 2, syfilis eller gonoré.

Det har tidligere vært antydet at omskjæring kan være en indikator på et lavrisikoseksualliv, med tanke på kulturell og religiøs bakgrunn, og at dette kan være noe av forklaringen på at forskjellene er så store. Denne studien tyder imidlertid på at forklaringen på den reduserte HIV-risikoen hos omskårne menn er biologisk betinget, og uavhengig av seksualatferd.

– Studien bekrefter tidligere funn som viser at omskjæring av menn reduserer risikoen for HIV-smitte, men er samtidig mer omfattende enn tidligere studier. Det at omskjæring ikke ser ut til å beskytte mot andre seksuelt overførbare sykdommer bekrefter hypotesen om at omskjæring beskytter mot HIV 1-infeksjon hovedsakelig på grunn av at forhuden fjernes, sier en av forskerne bak studien, Robert Bollinger.

Avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet mener dette er en godt gjennomført studie. – Studien gav overbevisende resultater i tråd med tidligere observasjonsstudier, sier han, og viser blant annet til en Cochrane-oversikt om temaet. – Det er likevel for tidlig å anbefale omskjæring som en intervensjon mot spredning av HIV. Vi må avvente resultatene av de randomiserte intervensjonsstudiene som nå pågår før vi vet om et slikt tiltak virker, sier Preben Aavitsland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4584

Anbefalte artikler