Notiser

Artikkel

Flere lærer seg førstehjelp

En reklamekampanje den siste tiden har bidratt til at interessen for førstehjelpskurs er rekordstor. – Hittil i år har vi hatt nesten like mange medlemmer på kurs som vi hadde i hele fjor, sier administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, Steinar Sørlie.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4563

Sykefraværet øker igjen

Sykefraværet øker nok en gang, og størst er økningen i det legemeldte fraværet. Nå krever trygdedirektøren en holdningsendring hos legene. Sykefraværet økte fra 7,8 % til 8,5 % fra siste kvartal 2002 til siste kvartal i 2003, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4539

Til kamp mot sykehusinfeksjoner

– Det viktigste tiltaket i kampen mot sykehusinfeksjoner er forbedring av helsepersonells håndhygiene. Det sa helseminister Dagfinn Høybråten da han lanserte den nye handlingsplanen for forebygging av sykehusinfeksjoner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4573

Engasjert i fredsfremmende arbeid?

Nå gjennomføres en landsomfattende undersøkelse av leger og medisinstudenter som på grunn av sitt medisinske verdigrunnlag engasjerer seg i fredsfremmende eller voldsforebyggende arbeid. Det er det nye senteret for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø som gjennomfører undersøkelsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4535

Norge bra på alternativer til dyreforsøk

Norge har utviklet en svært omfattende database over alternativer til dyreforsøk. Det er forsøksavdelingen ved Norges veterinærhøgskole som har utviklet databasen NORINA.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4528

Utvider pasientrettighetsloven

1. september trer den utvidede pasientrettighetsloven i kraft. Dette innebærer blant annet utvidet rett til fritt sykehusvalg og individuell frist for helsehjelp.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4522

Enklere å sende inn manuskripter

1. april ble Manusnett – Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system lansert. Det skal bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide manuskripter og den redaksjonelle prosessen skal bli raskere og mer oversiktlig.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pdoc.printdoc?vp_doc­manusnett&vp_mappe­root&vp_id=55

Primærmedisinsk uke 2004 på nett

Uka har blitt et begrep for allmennleger, samfunnsmedisinere og medarbeidere. Nå er de nye nettsidene for Primærmedisinsk uke 2004 klare.

Les mer: www.pmu2004.no

E-læring – klinisk kardiologi på nett

28. april lanserer Legeforeningen et e-læringskurs i klinisk kardiologi for leger under spesialisering.

Les mer: www.legeforeningen.no

E-abonnement på ledige stillinger

Det er mulig å bli varslet på e-post om ledige stillinger som annonseres i Tidsskriftet og stillingsdatabasen på nett.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/spin/pa_profil.passord

Anbefalte artikler