Stadig høyere kvinneandel blant medisinstudenter

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Tall fra de fire medisinske fakultetene i Norge viser at tre av fem medisinstudenter nå er kvinner.

Tabellen viser antallet og fordelingen på kjønn både for medisinstudenter totalt i Norge, og for medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Norge og i utlandet.

Det fremgår av tabellen at det er 60 % kvinner blant det totale antallet medisinstudenter i Norge. Kvinneandelen er høyest ved Universitetet i Tromsø med 62 % og lavest ved Universitetet i Bergen med 58,9 %. Tilsvarende tall innhentet fra de medisinske fakultetene i august 2001, viste en kvinneandel på 56,3 % for medisinstudenter totalt i Norge. Også den gang var kvinneandelen høyest ved Universitetet i Tromsø, med 58,9 %, mens det var små forskjeller i kvinneandel mellom de tre øvrige fakultetene. Kvinneandelen var lavest ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med 55,4 %.

Blant medlemmer av Nmf er kvinneandelen høyere enn for alle medisinstudenter ved alle de fire medisinske fakultetene i Norge. Dette gjelder i særlig stor grad ved NTNU og ved Universitetet i Oslo.

Per 4.3. 2004 var kvinneandelen blant medlemmene 62,1 % i Norge og 58,2 % for norske medisinstudenter i utlandet. I utlandet er kvinneandelen blant medisinstudenter litt lavere enn i Norge, men det er betydelig variasjon mellom landene.

Vi mangler nye tall for fordelingen på kjønn for de totalt 1 992 medisinstudentene i utlandet. Tidligere har tallene vist at kvinneandelen i utlandet ikke er høyere for medlemmer av Nmf enn for det totale antallet medisinstudenter, slik det er i Norge. Kvinneandelen er lavest i Ungarn med 50,5 % kvinner og høyest i Danmark med 68,9 % kvinner.

I løpet av ti år har kvinneandelen blant medlemmer av Nmf økt fra 50,9 % til 61,1 %. Kvinneandelen passerte 50 % i 1992, men økte nokså svakt i første halvdel av 1990-tallet.

Medisinstudenter i Norge og medlemmer av Norsk medisinstudentforening per 4.3. 2004

Antall medisinstudenter

Kvinner (%)

Menn (%)

Universitetet i Oslo

1 213

59,9

40,1

Universitetet i Bergen

923

58,9

41,1

NTNU, Trondheim

578

60,0

40,0

Universitetet i Tromsø

542

62,0

38,0

Norge totalt

3 256

60,0

40,0

Antall Nmf-medlemmer

Kvinner (%)

Menn (%)

Universitetet i Oslo

887

62,8

37,2

Universitetet i Bergen

749

60,2

39,8

NTNU, Trondheim

505

63,0

37,0

Universitetet i Tromsø

384

63,3

63,3

Norge totalt Nmf

2 525

62,1

37,9

Ungarn

192

50,5

49,5

Polen

178

52,2

47,8

Tyskland

174

64,7

35,3

Danmark

106

68,9

31,1

Irland

73

66,7

33,3

Tsjekkia

45

55,6

44,8

Storbritannia

29

55,2

44,8

Australia

25

56,0

44,0

Nederland

22

54,5

45,5

Sverige

12

58,3

41,7

Malta

4

75,0

25,0

Østerrike

2

100,0

0,0

Italia

1

0,0

100,0

Slovakia

1

100,0

0,0

Bosnia/Hercegovina

1

0,0

100,0

Utlandet totalt

865

58,2

41,8

Nmf totalt

3 390

61,1

38,9

Anbefalte artikler