Millioner dør fortsatt av tuberkulose

Artikkel

Da Verdens tuberkulosedag ble markert 24. mars døde 5 500 mennesker av tuberkulose. 24 000 fikk vite at de er smittet.

I Norge blir det hvert år registrert rundt 250 – 300 sykdomstilfeller av tuberkulose. De fleste av disse blir friske med behandling, men i fjor var antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge høyere enn noen gang tidligere, med sju tilfeller. På verdensbasis er dette tallet trolig rundt 300 000.

Ifølge en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har tuberkulosepasienter i Øst-Europa og Sentral-Asia ti ganger så stor risiko for å utvikle multiresistent tuberkulose som befolkningen ellers i verden. Å kurere vanlig tuberkulose er ikke spesielt kostbart, men å kurere multiresistent tuberkulose er hundre ganger så dyrt. Pasientene er heller ikke garantert å bli friske.

Den internasjonale unionen mot tuberkulose og lungesykdommer mener det er tre årsaker til at sykdommen har økt så dramatisk. Folk forflytter seg i større grad over landegrensene, også de som er smittet med tuberkulose. HIV/AIDS-epidemien svekker immunsystemet og gjør flere mottakelige for sykdommen. I tillegg gjør utviklingen av stammer av tuberkulosebasillen, som er resistent mot medikamentene som finnes, situasjonen dramatisk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4547

Anbefalte artikler