Artikkel

Engelskkurs for leger

I samarbeid med Colchester English Study Centre arrangerer Legeforeningen spesialkurs i engelsk for norske leger 2. – 13.8. 2004. Pris per deltaker er 860 pund, inkludert materiell. Reise og opphold kommer i tillegg, og må ordnes av den enkelte. Studiesenteret tilbyr innlosjering i private familier. Andre overnattingsmuligheter er ved Universitetet i Essex. Søknadsfrist er 1.6. 2004. Påmeldingsskjema og ytterligere opplysninger fås av Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24.

Les mer: http://www.tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2003/847.pdf

Betaling for A-reseptblokker

President Hans Kristian Bakke sier at saken om betaling for A-reseptblokker vil bli tatt opp under de kommende forhandlingene om normaltariffen. Sentralstyret har anmodet medlemmene om ikke å ta i bruk de nye A-reseptene før staten sørger for at dette skjer kostnadsfritt for forskriverne. Dette har foreløpig ikke skjedd.

Reseptblanketter til rekvirering av legemidler i reseptgruppe A må, fra januar 2004, bestilles direkte fra trykkeriet SEM AS, opplyser Sosial- og helsedirektoratet.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39959&subid=0

Flytting av kurs

Kurset Jus for leger er flyttet til 28. – 29.9. 2004. Kurset finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo, og du finner program i kurskatalogen (www.legeforeningen.no/index.gan?id=143&subid=0).

Rekrutterer leger til universiteter i u-land

World Medical Association (WMA) oppfordrer leger med erfaring fra vitenskapelige stillinger, til å bistå utviklingsland. Henvendelsen rettes spesielt til pensjonerte leger, som anmodes om å registrere seg i Retired Academic Database (se: www.wma.net/e/press). Databasen ble opprettet i september 2003, og kan også være aktuell for leger som befinner seg tidligere i karriereløpet, og som er interessert i korttidskontrakter ved et universitet i Afrika eller Asia med varighet fra tre måneder opptil to år. Det er særlig behov for personell som kan undervise i anestesiologi, patologi, gynekologi og radiologi.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40180&subid=0

Røykfritt ved Ullevål

Ett år etter at kampanjen Røykfrie sykehusansatte ble sparket i gang ved Ullevål universitetssykehus, mottok sykehuset røykfriprisen i mars. 92 % av de ansatte sier i en undersøkelse at de klarer seg uten sigaretter i arbeidstiden. Administrerende direktør Helge J. Kjersem mottok prisen på vegne av sykehuset. Han rettet en spesiell takk til de tre organisasjonene som har stått bak kampanjen.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40125&subid=0

Ny e-postadresse?

Legeforeningen ønsker i størst mulig grad å benytte e-post ved informasjon og henvendelse til medlemmene. For at informasjonen skal nå frem, er vi avhengige av din hjelp. Vi ber derfor om at det gis beskjed til register@legeforeningen.no ved endring av e-postadresse og/eller ved adresseendring og endring av telefonnummer.

Møt nye kolleger på den beste måte

Arbeidsmiljøutvalget i Den Almindelige Danske Lægeforening har formulert ti bud for hvordan man gir en ny kollega den beste introduksjon til arbeidsplassen og kollegene. Budene er utarbeidet i erkjennelse av at dette er et område hvor det kan skje en vesentlig forbedring, både når det gjelder kollegialitet og legekultur.

Les mer: www.laegeforeningen.dk

Europeisk konferanse om kvalitetsutvikling

Flere enn 1 000 deltakere fra over 30 land vil delta på The 9th European Forum on Quality Improvement in Health Care i København 12. – 14.5. 2004. Dette er den største konferansen om kvalitetsutvikling i Europa. Arrangører er British Medical Journal (BMJ) og det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston.

Les mer: www.bma.org.uk/forms.nsf/confweb/JBEY-5UAE5X

Anbefalte artikler