Multidosepakking er et godt system

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De siste årene har flere kommuner innført multidosepakking for pasienter i hjemmesykepleien som trenger hjelp til legemiddelhåndtering. Multidosepakking er maskinpakkede doseringsesker der hver dose er pakket i en pose som er merket med pasientens navn, legemiddelinnhold og dato og klokkeslett for doseinntaket.

  I Tidsskriftet nr. 24/2003 presenterer Toril Bakken & Jørund Straand en studie med spørsmål om multidosepakking gir riktigere legemiddeloversikt enn tradisjonelt system for legemiddelhåndtering (1). Studien gjaldt grad av samsvar mellom legejournal og hva pasienten egentlig fikk utlevert av legemidler. På grunnlag av et relativt lite materiale fant de at forholdene ikke nødvendigvis ble bedre ved innføring av multidosepakking. Studien avdekker at det mangler gode rutiner for samarbeid mellom de parter som er involvert når en pasient trenger hjelp til legemiddelhåndteringen.

  Multidosesystemet gjør at sykepleier får frigitt tid fra teknisk legemiddelhåndtering, som å flytte tabletter fra bokser til esker og å ringe og etterlyse resepter, til mer pasientrettet pleie. Multidosepakkene følges av et ordinasjonskort (legemiddeloversikt), som benyttes som resept. Det er gyldig for ett år og endres ved at lege gir melding til farmasøyt på apoteket. Farmasøyten sørger for oppdatering av de neste dosene. Multidosesystemet medfører ikke mer arbeid for legene enn tradisjonelt system, hvis dette i utgangspunktet er gjort etter forskriften (2). Sykepleieren skal, som legens medhjelper, ha alle endringer i dosering formidlet skriftlig, og telefonhenvendelser skal bekreftes skriftlig i ettertid. Med multidosesystemet rettes endringene direkte til farmasøyt på apotek, for eksempel som telefonresept. Sykepleieren skal fortsatt observere pasientens legemiddelbehandling og holde kontakt med legen i forhold til dette. Det som forventes av legen, er at vedkommende har oversikt over hvilke av pasientene som mottar hjelp av hjemmesykepleien, og at disse dermed får legemidlene sine dosert på denne måten.

  Multidosesystemet legger til rette for mer rasjonell og kvalitetssikker håndtering av legemiddelrekvireringen til den enkelte pasient, jevnfør en ECON-rapport fra 2002 (3). Innføring av multidosesystemet kan i tillegg brukes til etablering av gode samarbeidsordninger mellom alt involvert helsepersonell. Det optimale mål for lege, sykepleier, farmasøyt og ikke minst pasient er at legemiddelbehandlingen blir riktig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media