Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Einar Søyland, Terje Eide og Vegard Dahl, Bærum, 20. februar 2004 «Det kreves minst to smil for å kurere et surt fjes!» sier de tre generalpresidenter i Selskapet Humoristisk Sans og Samling ved Sykehuset Asker og Bærum.

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler