Rask vekst øker risikoen for diabetes

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Unge voksne med nedsatt glukosetoleranse eller diabetes i India hadde en tidlig og rask vekstspurt fra to til 12 års alder, men var ikke overvektige i oppveksten.

Forekomsten av type 2-diabetes øker sterkt, blant annet i utviklingsland. Sykdommen er særlig vanlig blant overvektige personer med lav fødselsvekt.

I en kohortstudie i Dehli, India, ble 1 442 kvinner og menn i alderen 26 – 32 år undersøkt med peroral glukosetoleransetest (1). Alle var blitt fulgt med regelmessige undersøkelser gjennom oppveksten som ledd i en stor populasjonsbasert studie.

10,8 % hadde nedsatt glukosetoleranse og 4,4 % diabetes. De fleste av disse hadde lav kroppsmasseindeks frem til to års alder, deretter en rask og sterk stigning i kroppsmasseindeks og så en jevn stigning. Ingen av dem var overvektige ved 12 års alder.

– Resultatene i denne studien bekrefter at det er en sammenheng mellom diabetesutvikling og lav vekt i spedbarnsalder, sier lege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus. Studiekohorten består av personer som vokste opp i et urbant miljø i et stort utviklingsland i en periode da det var mulig å kompensere lav vekt i spedbarnsalder med god tilgang på næring i oppveksten. Studien viser at de som fikk diabetes, ikke var overvektige i oppveksten, men at de hadde en tidligere og raskere vekstspurt fra de var to til de var 12 år gamle.

– Dette er viktig kunnskap, sier Thorsby, – særlig med tanke på befolkningen i utviklingsland, der mye oppmerksomhet er rettet mot tiltak for å forebygge underernæring blant barn. Studien tyder på at man bør forsøke å begrense en rask vekstspurt i barnealderen for å redusere forekomsten av diabetes.

Anbefalte artikler