Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 12 måneder i relasjon til spesialistreglene i endokrinologi.

Vedtaket gjelder fra 1. 1. 2004.

Sykehuset Asker og Bærum HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i medisinsk mikrobiologi.

Vedtaket gjelder fra 2.3. 2004.

Endret merknad

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknaden til punkt 1.b. i spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri endres og får slik ordlyd:

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barnekirurgi, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, indremedisin, klinisk farmakologi, klinisk nevrofysiologi, medisinsk genetikk, nevrologi, onkologi, psykiatri, samfunnsmedisin og øre-nese-halssykdommer.

Årsmøter i fylkesavdelingene

– Oppland legeforening, fredag 23. april på Quality Hotel Hafjell, Øyer

– Nordland legeforening, fredag 7. mai kl 1330 på Nordlys hotell, Bodø

– Troms legeforening, fredag 7. mai kl 1800 på Rica Ishavshotell, Tromsø

Anbefalte artikler