Håndbok i kardiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sharis, Peter J.

  Cannon, Christopher P.

  Evidence-based cardiology

  2. utg. 370 s. Lippincott Williams & Wilkins, 2003. Pris USD 32

  ISBN 0-7817-3910-1

  I klinisk kardiologi publiseres det i stort tempo studier innen diagnostikk og behandling. Dette implementeres raskt i våre rutiner. Dette er annen utgave av en håndbok der man forsøker å systematisere, redegjøre for og tolke resultatene fra de viktigste studiene. Retningslinjer fra American College of Cardiology og American Heart Association er også referert. Ideen er god, og dette burde være en kjærkommen bok for kardiologer og indremedisinere som prøver å holde seg oppdatert. Boken blir for tung å lese fra perm til perm og fungerer sannsynligvis best som grunnlag for oversiktsartikler og forelesninger. Jeg savner retningslinjer fra European Society of Cardiology, men den største svakheten blir imidlertid altfor sjeldne utgivelser. Denne hadde derfor egnet seg best som Internett-utgave.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media