Ny behandling ved migreneanfall?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Peptidet CGRP utvider cerebrale og durale kar og kan være involvert ved migrene. Intravenøs infusjon av en CGRP-reseptorantagonist er effektivt ved migreneanfall.

Frigjøring av nevropeptidet CGRP (calcitonin gene-related peptide) fra n. trigeminus spiller antakelig en sentral rolle ved migreneanfall.

En dobbeltblind, randomisert multisenterstudie med bruk av en høyspesifikk og potent CGRP-reseptorantagonist er nylig publisert (1). 126 pasienter med migrene ble randomisert i sju grupper som fikk ulike doser av preparatet eller placebo intravenøst. Responsraten var samlet signifikant høyere i behandlingsgruppen (60 %) enn i placebogruppen (27 %). Effekten var bedre når det gjaldt smertefrihet etter to timer, opprettholdt effekt etter 24 timer, residiv, kvalme og lys- og lydskyhet. 20 % i behandlingsgruppen, mot 12 % i placebogruppen, fikk bivirkninger, hyppigst parestesier.

– Denne studien er den første som viser signifikant effekt av en CGRP-reseptorantagonist ved akutt migrene, sier Lars Jacob Stovner ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs Hospital. Resultatene støtter antakelsen om at CGRP er viktig i patogenesen ved migrene.

– Fra et klinisk synspunkt er den lave bivirkningsprosenten svært lovende. Dessuten er dette det første anfallsmidlet som ikke virker vasokonstriktorisk, hvilket betyr at vi kanskje kan få et migrenemiddel som også kan brukes av personer med koronarsykdom og høyt blodtrykk. Det må først gjøres sammenliknende studier mot triptaner, og preparatet må kunne gis på andre måter enn ved intravenøs infusjon for at det skal bli et godt alternativ i vanlig klinisk praksis, sier Stovner.

Anbefalte artikler