God oppslagsbok i akupunktur

Øivind Svenning Om forfatteren
Artikkel

Rosted, Palle

Akupunktur

På naturvidenskapeligt grundlag. 289 s, tab, ill. Århus: Klim forlag, 2003. Pris DKK 995

ISBN 87-7724-984-4

Palle Rosted er overlege ved Weston Park Hospital, Sheffield, Storbritannia, medlem av ICMARC. Han har kurset leger verden over i akupunktur. Boken henvender seg til dem som ønsker å benytte akupunktur som behandlingsmetode innenfor tradisjonell, vestlig diagnose- og behandlingsmodell. Dette er en kortfattet lærebok og et oppslagsverk til klinisk bruk. Den er delt i én allmenn og én klinisk del, bakerst er det 16 sider referanser til aktuelle naturvitenskapelige undersøkelser. Det er intet stikkordregister, men en grei innholdsfortegnelse og en fargekode som letter oppslagene i klinisk del. Språket er lett å lese, og det er strektegninger i svart-hvitt og fotografier. Layouten er tiltalende og brukervennlig.

Forfatterens intensjon er å vise at naturvitenskapelig kunnskap allerede nå etter 25 års vestlig forskning gir grunnlag nok til å forstå akupunkturens virkning og dermed punktvalg og -bruk etter en diagnose stilt på tradisjonell måte. Han argumenterer for å beholde den kinesiske nomenklaturen fordi alle akupunktører verden over kjenner den, selv om han påpeker at meridianenes eksistens aldri har vært påvist anatomisk eller elektrofysiologisk. Imidlertid vet vi at stimulering av huden fører til målbare elektrofysiologiske endringer i medulla spinalis, thalamus, nucleus raphe magnus, cortex mv. Forfatteren nærmer seg hele akupunkturen fra et elektrofysiologisk ståsted og viser til at f.eks. De Qui bare kan kjennes hos individer med intakt nervesystem. For første gang i en klinisk akupunkturbok har jeg ikke funnet omtale av fem-elementteorien eller møtt begreper som vind, kulde, flegma etc. Tunge- og pulsdiagnostikk er uaktuelt, meridianene beskrevet overfladisk, men på hver meridian er de klinisk viktigste og mest brukte punktene nøye beskrevet ved sin beliggenhet, indikasjon, instikksdybde, nervøs innervasjon og tilhørende dermatom. Kapitlet om triggerpunktakupunktur er meget bra. Særformene, som skalleakupunktur, superfistiell akupunktur, øreakupunktur og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er kort omtalt.

Bokens kliniske del omhandler først og fremst lidelser i bevegelsesapparatet, men det er også en adekvat gjennomgang av cerebrale, gastrointestinale, gynekologiske, dermatologiske, nevrologiske og psykiatriske lidelser. Klinisk forskning, aktuelle tester, den nervøse innervasjon, dermatomenes lokalisasjon, aktuelle akupunkturpunkter, triggerpunkter og behandling med kroppsakupunktur, triggerpunktakupunktur, øre-, skalle-, periost- og superfistiell akupunktur samt TENS gjennomgås for hver lidelse, illustrert av plansjer. Disse oversiktene er eksemplariske til bruk i en travel klinisk hverdag. Denne boken har undertegnede ventet på i 20 år. Den anbefales til alle som vil sette seg inn i eller allerede har sett hvilke store muligheter akupunktur gir i vår kliniske hverdag, spesielt innen allmennmedisinen.

Anbefalte artikler