Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Økende forekomst av multiresistent tuberkulose

Antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i verden øker. Dette viser en ny studie fra 77 land som er gjennomført av Verdens helseorganisasjon og den internasjonale tuberkulose- og lungesykdomsunionen (1). Økningen gjelder særlig de baltiske landene, der 9 – 12 % av pasientene har multiresistent tuberkulose, deler av Russland (14 %), Kasakhstan (14 %), Israel (14 %), Ecuador (6,6 %) og deler av Kina (10 %). Immigrasjon fra det tidligere Sovjetunionen kan forklare den høye forekomsten i Israel (1). Problemet er mindre i andre deler av Asia og Afrika, men den mangelfulle oversikten fra folkerike land med høy forekomst av tuberkulose, for eksempel India, Bangladesh, Indonesia og Nigeria, er bekymringsfull.

Med multiresistent tuberkulose menes at tuberkulosebasillene er resistente mot både isoniazid og rifampicin. Mens behandling av en pasient med følsomme bakterier koster 10 amerikanske dollar per måned, koster behandlingen av multiresistent tuberkulose 100 ganger så mye.

Tiltak for å bedre situasjonen er først og fremst å sikre befolkningen adekvat tilgang på primærbehandling (direkte observert behandling, DOTS-strategien), å bedre de fattige lands tilgang på medisiner til å behandle multiresistent tuberkulose og å styrke tuberkuloselaboratoriene i de fattigste landene.

Anbefalte artikler