Barn og taushetsplikt

Ketil Klem Om forfatteren
Artikkel

Anne Kjersti Befring gjør i Tidsskriftet nr. 5/2004 rede for hvilke rettsregler som gjelder for informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom (1). Under mellomtittelen Informasjon når foreldrene ikke bor sammen heter det at «opplysninger om barna gis til den som har foreldreansvaret».

Jeg mener at loven skiller mellom foreldreansvaret og den som har den daglige omsorgen for barnet. Regelen er slik at hvis foreldrene har vært gift, så har de fortsatt delt foreldreansvar, selv om de ikke bor sammen. Men en av dem har den daglige omsorgen for barnet. Det er forskjell på hvilken type informasjon legen kan gi til den som har den daglige omsorg og hvilken type informasjon legen er pliktig til å gi til begge når begge har foreldreansvar. Denne problemstillingen er for så vidt omtalt noe senere i artikkelen (1).

Anbefalte artikler