Opplisting av differensialdiagnoser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  red, Amir H. Sam

  Differential diagnosis

  128 s. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Pris 13 GBP

  ISBN 1-4051-1097-X

  Dette er en bok skrevet av en avgangsstudent under supervisjon av en erfaren kliniker. Hensikten er å gi en forklaring på en rekke ulike symptomer, tegn og laboratorieresultater. 350 nøkkelord er ordnet i alfabetisk rekkefølge, og etter hvert nøkkelord står det listet opp ulike diagnoser eller tilstander som kan assosieres med funnet. Boken er liten og hendig, og passer godt i frakkelommen.

  Verdien ligger i at boken gir forslag til hvordan ulike funn kan tolkes. Listen inneholder nok de fleste vanlige differensialdiagnoser, men det skilles ikke mellom hyppige tilstander og rariteter. Jeg har ikke funnet noen åpenbare mangler under nøkkelordene, men noen feil forekommer. F.eks. er hypoglykemi listet under vasovagal årsak til blackout.

  For klinikeren kan boken være en hjelp til å gå gjennom mulige forklaringer på ulike funn, men noen stor bruksverdi tror jeg ikke den har. Kanskje er den mest interessant for avgangsstudenter og turnusleger, først og fremst som et forslag til hvordan man kan strukturere sin egen kunnskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media