Hvor mye bør fjernes ved malignt melanom?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Det har vært uklart hvor mye som bør eksideres ved melanomer som er tykkere enn 2 mm.

Kirurgisk fjerning er førstevalg ved behandling av lokale maligne melanomer. Hensikten er å fjerne ikke bare primærtumor, men også tilstrekkelig av omkringliggende vev for å forhindre residiv. For tynne maligne melanomer (< 2 mm) har tidligere studier vist at 1 – 2 cm avstand til tumoren er like bra som større avstand (3 – 5 cm). Det har imidlertid vært uklart hvor mye som bør fjernes ved tykkere melanomer.

I en ny studie ble 900 pasienter med maligne melanomer > 2 mm i tykkelse randomisert til 1 cm eller 3 cm eksisjon av friskt vev rundt tumoren (1). Pasientene ble fulgt i i gjennomsnitt fem år.

Lokoregionalt residiv ble observert hos 37 % i 1 cm-gruppen mot 32 % i 3 cm-gruppen. Død pga. melanom i oppfølgingsperioden var noe hyppigere i den første (28 %) enn i den andre gruppen (23 %), men det var ikke forskjeller i totaldødelighet mellom de to gruppene.

– Studien viser at resterende melanomceller etter eksisjon med 1 cm fri kant kan være fatalt hos noen pasienter. For melanomer > 2 mm i tykkelse kan 1 cm fri kant derfor ikke anbefales som standardmetode, sier avdelingsoverlege Anadi Begic ved Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien.

Anbefalte artikler