Responstider i ambulansetjenesten

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 3/2004 beskriver Folkestad og medarbeidere hvordan prehospitale responstider varierer i ulike kommuner (1). Dette er en viktig kvalitetsindikator. Datagrunnlaget for undersøkelsen er alle 113-oppringninger i 28 kommuner i Vestfold og Troms i 2001, inklusive henvendelser fra legekontorer og sykehjem. Men hva var eksklusjonskriteriene? Er hendelser som databasen AMIS identifiserer som «tid ikke OK» forkastet? Telles alle utrykkende enheter eller bare den som først ankommer hentestedet? Mange 113-samtaler resulterer ikke i utrykninger, og oppdrag med annen hastegrad kan bli «akutte». Akuttoppdrag rekvireres også via annen sambandsvei. Tabell 2 i artikkelen (1) viser antall komplette registreringer, men hvor mange var inkomplette?

  AMK-sentralen i Bergen dekker 338 485 innbyggere og hadde i 2003 5 531 akuttoppdrag via 113-samtaler (egne, upubliserte data). Responstiden er ikke registrert i 30 % av tilfellene. Etter eksklusjon av oppdrag med «tid ikke OK» (hastegrad endret, feil etc.) gjenstår 62 % av oppdragene for analyse av responstid. Dette sier litt om datakvaliteten.

  I undersøkelsen til Folkestad og medarbeidere ble responstiden beregnet kommunevis (1). Dette er ikke en optimal analyseenhet, for det gir inntrykk av kommunalt eierskap til en ambulanse, som jo er en ressurs som bør benyttes uavhengig av kommunegrenser. Det er også svært vanskelig å beregne størrelsen på befolkningen som skal utgjøre n i regnestykket om hvor mange som nås innen tidsgrensene. Er det antall innbyggere i kommunen, bygden, tettstedet, byen, fylket eller regionen? Valgkretsen er den enheten som gir mest detaljerte tall, men er langt fra enkel å regne på.

  Selv i en by som Bergen er det umulig å oppnå responstid < 12 minutter for 90 % av akuttoppdragene (egne, upubliserte data). Det tyder på at de mål helsemyndighetene har satt, er urealistiske.

  Måling av reaksjonstiden ved AMK-sentralene ved hjelp av databasen AMIS er tvilsom. Klokkeslett for «varselet» settes når ressurskoordinator tildeler oppdraget til ambulansen. For ambulanser med kartterminal skjer dette samtidig med varsling over radio (eller telefon), mens det ellers kan gå opptil et par minutter fra varsling faktisk utføres til det registreres i databasen. Årsakene er flere, men konsekvensen er at flere tidsregistreringer må forkastes fordi det i databasen vil se ut som om ambulansen rykket ut før den var blitt varslet!

  Helse Vest har satt i gang et arbeid med å standardisere måten kvalitetsindikatorene skal overvåkes på. Vi håper andre gjør det samme, slik at man kan se hvordan forholdene er rundt om i landet.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media