Nytt om navn

Artikkel

St. Olavs Orden til Thorsby

Erik Thorsby. Foto Bente Devik

Professor Erik Thorsby er av Hans Majestet Kongen utnevnt til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin forskningsinnsats innen transplantasjonsimmunologi. Den høytidelige overrekkelsen fant sted på Rikshospitalet 16. mars 2004.

– Det er en stor ære for meg å bli utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden, sier Thorsby. Han understreker imidlertid at æren må deles med tidligere og nåværende kolleger ved Rikshospitalet og internasjonalt.

Erik Thorsby (f. 1938) er avdelingssjef og leder for Immunologisk institutt ved Rikshospitalet. Han har vært svært aktiv innen forskning, og har publisert en lang rekke artikler om immunologiske emner. Blant de viktigste er studier innen transplantasjonsimmunologi, identifikasjon og funksjon av HLA-gener og molekyler, immungenetikk og sykdomsdisponerende gener. Thorsby gjorde den første påvisning av flere HLA-gener og molekyler, inkludert HLA-B27 i 1968 og HLA-C serien i 1970. Han var også blant de aller første til å vise betydningen av god HLA-vevstypeforlikelighet ved transplantasjoner.

Thorsby startet Vevstypelaboratoriet (senere Institutt for transplantasjonsimmunologi) i 1970, der han var frem til 1998. Han var også med på å etablere Scandiatransplant i 1969 og Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Medinnova) i 1986. Han var dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1989 – 90, og har fra 2002 vært president i European Federation for Immunogenetics.

Kongens fortjenestmedalje til Reichelt

Karl-Ludvig Reichelt (f. 1933) er tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull, blant annet for banebrytende forskning innen medisin.

Tildelingen fant sted på Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet, der Reichelt har vært overlege siden 1978. Han har bidratt til å forandre forståelsen av sykdomsmekanismer ved flere vanlige tilstander, og hans forskning kan gi varige bidrag til ny og bedre behandling av disse sykdommene, ifølge Rikshospitalets nettsider.

For ca. 20 år siden fant Karl-Ludvig Reichelt ut at barn med autisme og barn med hyperaktivitetssyndrom (AD/HD) utskilte abnorme peptider i urinen. Videre undersøkelser tydet på at disse barna resorberte peptider før de var blitt nedbrutt til aminosyrer. Disse eksogene peptidene konkurrerer med kroppens egne peptider, som dels virker som signalsubstanser i hjernen, dels som hormoner. Mange av peptidene som blir resorbert, stammer fra melkeproteiner som i struktur kan minne om morfin og morfinliknende stoffer. Disse peptidene, såkalte casomorfiner, binder seg til de samme reseptorene i hjernen som morfin og andre opiater. Hos de barna som viser patologisk peptidutskilling i urinen, kan denne bindingen være en vesentlig faktor for utvikling av symptomer ved autisme og AD/HD. Diettforsøk der barn ikke fikk melkeprodukter har vist at mange blir bedre så lenge de er på diett.

Lie hedret av Johns Hopkins

Sverre Olaf Lie (f. 1938), klinikksjef ved Barneklinikken ved Rikshospitalet, er blitt tatt opp i Johns Hopkins Universitys Society of Scolars, som den første nordmann noensinne. Hvert år blir tre personer fra den internasjonale medisinske fagkrets tatt opp i the Society of Scolars.

The Society of Scolars ble opprettet i 1967 for å hedre fremragende tidligere forskere ved universitetet i Baltimore, USA. Medlemmer som tas opp, må ha utmerket seg på sitt fagfelt, og det må ha gått minst fem år siden de var tilknyttet Johns Hopkins-universitetet.

– Dette synes jeg er veldig morsomt. Johns Hopkins-universitetet er et av verdens beste medisinske universiteter, og har også et berømt og anerkjent sykehus, sier Lie, som var «visiting scientist» i 1972.

Sverre O. Lie har jobbet med barn med kreft siden 1972, og var blant annet president i den internasjonale barnekreftforeningen. Han er også æresmedlem i den engelske barnelegeforeningen, Royal College of Child Health. I 2001 ble han tildelt St. Olavs Orden.

Nye styrer i Helse Midt-Norge RHF

Styret i Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen. Funksjonstiden for de nye styrene er to år, og perioden starter 1.4. 2004. Det er gjort unntak for St. Olavs Hospital HF, der funksjonstiden er satt til tre år fordi foretaket er i en spesiell situasjon med delansvar for byggingen av det nye universitetssykehuset i Trondheim. Følgende leger er representert i de nye styrene:

Helse Sunnmøre HF

Tom Christiansen

Sigbjørn Lid

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Svein Anders Grimstad

Oluf Herlofsen

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Inger Williams

Helse Nord-Trøndelag HF

Sidsel Klingenberg Stokke

Kristian Hveem

Rusbehandling Midt-Norge HF

Arnfinn Seim

St. Olavs Hospital HF

Bjørn Martin Aasen (nestleder)

Marit Bjartveit Krüger

Stein Samstad

Anbefalte artikler