Informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom

Simon R. Wilkinson Om forfatteren
Artikkel

Mange takk til Anne Kjersti Befring for hennes artikkel i Tidsskriftet nr. 5/2004 om informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom (1).

Dette er et problemområde i forhold til barn og ungdom som er lagt inn i psykiatriske institusjoner. Det oppstår da ganske ofte situasjoner hvor begge foreldre har foreldreansvaret, men der den daglige omsorgen er overtatt av barnevernet. Fylkeslegens kontor har tolket lovverket for oss ved Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) og kommet til at foreldre med foreldreansvar faktisk kan sette seg imot innleggelse av pasienter under 16 år, til tross for at en slik innleggelse er i samsvar med det som daglig omsorgshavende og faginstanser mener. Denne tolkingen er under tvil støttet av vår kontrollkommisjon. I noen tilfeller har dette dreid seg om foreldre om ikke har utøvd daglig omsorg siden barnet var to år gammelt og frem til henvendelsen i tidlig tenåringstid.

Kommentar?

Anbefalte artikler