Kjønnsforskjeller og sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Garde, Karin

  Køn, psykisk sygdom og behandling

  196 s. København: Hans Reitzels forlag. Pris DKK 225

  ISBN 87-412-2420-5

  Karin Garde, overlege ved St Hans Hospital i Roskilde og med lang forskningserfaring i psykiatrisk epidemiologi og kjønnsforskjeller, har samlet vår viten om kjønnsforskjeller innen psykiatrisk sykdom og behandling i en lettlest og systematisk fremstilling. Etter en generell innledning med historisk tilbakeblikk over kjønn, normalitet og oppfatning av helse tar hun for seg kjønnsforskjeller innen hvert sykdomsområde: schizofreni, depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, somatoforme lidelser, spiseforstyrrelser, seksualitet og psykisk sykdom, misbruk og selvmord og selvmordsforsøk.

  Garde påpeker at selv om det er klare forskjeller innen sykdomsutvikling, symptomer og atferd, får det forbausende lite konsekvenser for behandlingsopplegg og oppfølging. Samtidig gjenspeiler nok dette at vi ikke riktig har ideer nok om hvordan vi kan utnytte denne kunnskapen. Og her er forfatteren heller ikke så flink til å komme med nye innspill. Boken blir i store deler veldig saklig refererende, om eksisterende forskningsfunn. Men noen steder glimter forfatteren til med hva hun mener og hva som bør gjøres, og det er stoff til ettertanke. Hun har også et godt kapittel om betydningen av legens kjønn og en diskusjon av normalitet. Boken er utstyrt med mange og gode referanser. Psykiatere, allmennmedisinere og samfunnsmedisinere og relaterte grupper bør ha den i biblioteket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media