Hallo, aldrende leger vest for vannskillet

Artikkel

Med tanke på alderdommen sendte Bergen lægeforening i Tidsskriftet nr. 15/1952, side 500 ut en oppfordring om å samle inn midler til et aldershjem for leger på Vestlandet. Det kunne skje på fire måter. En av dem var ved tilstelninger, f.eks. bridgekvelder, arrangert av damene.

Anbefalte artikler