Minileder

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Hans Petter Fosseng
Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Dag Årsland
Knut A. Engedal
Harald A. Nygaard
Jukka Louhija
Ingun Ulstein
Marianne Holm
Gunnar Hansen
Arve Sundset
Kirsten Jemtland Enger
Kari Bjørnstad
Erik Rødevand
Johan F. Skomsvoll
Villy Johnsen
Øystein Førre
Hans-Jacob Haga
Tore Kristian Kvien
Knut Mikkelsen
Bjørn-Yngvar Nordvåg
Erik Rødevand
Bjørn Backe
Torhild Heggestad
Thomas Lie
Gry Dahle*
Terje Brøyn
Knut Stavem
Kristian Bartnes
Vidar Isaksen
Jan Due
Kjetil Skaansar
Eylert Brodtkorb
Torgeir Skavøy
Bernt A. Engelsen
Bjørn Karlsen
Wenche Telstad
Geir Bråthen
Theresa Mariero Klees
Eylert Brodtkorb
Karl Otto Nakken
Rasmus Lossius
Svein I. Johannessen
Stefan Kutzsche
Audun Langhelle
Hanne-C. Flinstad Harbo

Profesjon og samfunn

Ingrid M. Høie
Inger Helene Vandvik
Øivind Ekeberg
Per E. Børdahl
Kjersti Ramstad
Anne Kveim Lie

Kommentar og debatt

Tor Claudi
Kåre Birkeland
Trond Jensen
Inger Norderhaug
Berit Mørland
Audun Dyrdal
Morten Lindbæk
Atle Fretheim
Andrew D. Oxman
Arild Bjørndal
Audun Dyrdal
Michael Golding
Leiv Ose
Åsmund Reikvam
Per Teisberg
Per Haugum
Pål Christensen
Hans Th. Waaler
Dag Hofoss
Øyvind Veholmen

Oss imellom

Gunnar Bø
På vegne av kolleger ved Radiumhospitalet
Mette Sprauten, Dorota Gaukstad,Anne Marit Wang Førland, Linn Åsli
Oslo, 2.1. 2003
Carl-Ivar Dahl, Dagfinn Gedde-Dahl, Astrid Nøklebye Heiberg, Bjørn Østberg

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

På tampen

Cathrine Sandnes